Bastogne

Den 16 december 1944 iscensatte Hitler sin sista offensiv i hopp om att förändra krigslyckan. Tyskarna hade i all hemlighet samlat ihop en styrka på ca 500 000 man och ca 500 stridsvagnar. Tyskarna kallade operation Wacht am Rhein (Vakt vid Rhen) och syftade till att strypa de allierades försörjning och underhåll genom att avancera fram till floden Meuse och inta Antwerpen. Hamnen i Antwerpen var oerhört viktig för de allierade då den var den enda djupgående hamnen. Fram till i slutet på november hade hamnen i Cherbourg på den franska nordvästkusten varit den enda hamn som de västallierade kunde använda. Hitler resonerade som så att om tyskarna kunde inta Antwerpen skulle de allierades stridsförmåga avta avsevärt och han skulle kunna ingå en separatfred med de västallierade. Flera generaler motsatte sig operationen eftersom styrkor togs från den alltmer desperata situationen på östfronten. Hitler hade en förhoppning om en upprepning av de tyska framgångarna på våren 1940. Då hade de tyska pansartrupperna forcerat in i Ardennerna och besegrade den franska armén på drygt en månad. Men den tyska armén anno december 1944 var inte densamma som på våren 1940. De franska försvararna hade 1944 ersatts av välutrustade amerikanska förband. När operationen inleddes den 16 december rådde det för tyskarna gynnsamma väderförhållanden. Dimman och det mulna vädret omöjliggjorde västallierade flygoperationer. Men så fort dimman lättade kunde de västallierade attackera de tyska styrkorna från luften samt flyga in underhåll till den belägrade staden Bastogne i sydöstra Belgien. De tyska trupperna drabbades snart av bränslebrist och fann sig själva i en desperat situation. Slaget om Ardennerna eller Battle of the Bulge som den har kommit att kallas i västvärlden varade fram till 25 januari 1945 och var Hitlers och Tysklands sista militära offensiv. Det var egentligen bara en tidsfråga innan Hitlers desperata försök att förändra krigsläget omintetgjordes.

Nuvarande status: Museum och monument (2008).

Adress: Colline du Mardasson, 6600 Bastogne (Bastogne historical center).

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Staden präglas väldigt mycket av andra världskriget och fick en riktig renässans i samband med det amerikanska filmbolaget HBO:s serie Band Of Brothers (2002). Serien består 10 avsnitt och blev en stor tittarsuccé i stora delar av Västvärlden. Handlingen kretsar kring ett kompani (Easy Company) ur den amerikanska 101 luftburna divisionen. Tittaren får följa kompaniet fr.o.m. invasionen av Normandie i juni 1944 fram till krigsslutet. Två avsnitt handlar om tyskarnas belägring av Bastogne julen 1944. Detta har staden utnyttjat vilket gjort att slaget om Ardennerna fått en renässans och flera turister söker sig till områdena där soldaterna ur serien var belägrade. Delar av detta utspelades strax utanför Bastogne i närheten av ett skogsområde som heter Bois Jacques. Där finns det ett minnesmonument över ”Easy Company”. I skogen går det fortfarande att hitta skyttevärn (Foxholes) som finns kvar som en påminnelse om soldaternas umbäranden. Norr om Bastogne ligger det en liten stad som heter Houffalize och här står det en tysk Panther stridsvagn uppställd på ett litet torg. Historien säger att stridsvagnen hamnade i vattnet intill torget och besättningen drunknade. Hur som helst är museerna och områdena kring Bastogne riktigt intressanta att besöka.

 

Ingen kan ta ifrån serien dess underhållsvärde och stridsscenerna är fantastiska, men ingen kan heller vara blind för den patriotism och krigsromantik som serien genomsyras av. Manusförfattarna har med stor skicklighet fyllt karaktärerna med kamratskap, självuppoffring, lidande och en idealism som på ett illavarslande sätt lyckas få kriget, trots sin brutalitet, att framstå som något ärofullt och t.o.m. lockande. Serien levde sedan vidare genom att veteranerna från Easy Company uppnådde ett kändisskap som kan få vilken militärromantiker som helst att längta efter sitt eget lilla ”Band of Brothers”.

Litteraturtips:

Beevor, Antony: Ardennerna 1944 (2015).