Eben – Emael

Eben-Emael ligger vid kanalen Albert och var ett belgiskt fort precis vid den holländska gränsen några mil söder om Maastricht. Fortet byggdes mellan 1931 och 1935 som ett försvar mot Tyskland och det ansågs vara ointagligt. Fortet har blivit mest känt för händelserna den 10 maj 1940 när 74 tyska fallskärmsjägare under ledning av löjtnant Rudolf Witzig (1916-2001) landade med glidflygplan på toppen av fortet och erövrade det på ca 24 timmar. Syftet med anfallet var att erövra broar över floden innan dessa hann förstöras. Broarna användes senare av de tyska pansartruppernas avancemang. Tyskarna hade kartlagt fortet noggrant och övat på liknande platser innan anfallet. Därför var de väl förberedda och operationen blev en stor succé och bara en av de tre broar som leder över kanalen hann förstöras. Anledningen till att fortet erövrades så pass snabbt berodde på att ett anfall av den här karaktären inte kunde förutses utifrån den tidens krigföring.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2008).

Adress: Rue du Fort, 4690 Bassenge.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fortet är 2008 fortfarande delvis ett militärt område och därför är fortets exteriör begränsad.

Litteraturtips:

Zetterling; Niklas: Blixtkrig: 1939 – 1941 (2008).