Hürtgenwald

De mest kända militära slagfälten på västfronten är utan tvekan Normandie, Holland (Operation Market Garden) och Ardenneroffensiven. Men förutom dessa fanns det givetvis andra mindre kända slag vars omfattning och betydelse inte kan underskattas. Ett av dessa slag utspelades mellan september 1944 och februari 1945 i Hürtgenwald i Eifelområdet, västra Tyskland. Slaget om Hürtgenwald är det längsta slaget som amerikanska styrkor någonsin utkämpat och syftade till att förhindra att tyska förstärkningar skickades norrut för att bekämpa Operation Market Garden (se Arnhem och Nijmegen). Tyskarna bjöd på hårdnackat motstånd och utnyttjade Västvallens (Westwall) fortifikationer och bunkrar. Detta gjorde det svårt för amerikanarna att bryta ner det tyska motståndet. Området bestod även av mycket svårtillgänglig terräng och det var svårt för amerikanarna att hitta alternativa vägar. Detta utnyttjades av tyskarna vilket gjorde det lättare för dem att bekämpa de amerikanska styrkorna.

 

Militärhistoriker har ifrågasatt operationen eftersom de amerikanska befälhavarna på förhand borde ha insett det problematiska med att använda stridsvagnar och oerfaren militär personal i ett område som Hürtgenwald. Lägg därtill att amerikanarna underskattade stridsmoralen hos de tyska styrkorna som trots motgångar fortfarande var stark. Framförallt när kriget kom till själva Tyskland. Hürtgenwald kom också att användas av tyskarna för deras förberedelser inför den kommande Ardenneroffensiven i december 1944. Under striderna på hösten 1944 anmäldes Private Robert Cahow, USA, från det 311:e regementet, 78:e infanteridivisionen saknad i strid. Det är egentligen inget märkvärdigt med detta eftersom det finns tusentals soldater vars öde och kvarlevor aldrig kunnat fastställas. Men Cahows kvarlevor hittades 56 år senare och fördes tillbaka till USA där han begravdes.

Nuvarande status: Delvis raserat/bevarat med museer och krigskyrkogårdar (2008).

Läge: Hürtgenwald i Eifel, Nordrhein-Westfalen. I Simonskall finns det ett flertal lättillgängliga bunkrar.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Eftersom området är så stort är det en förutsättning att man gjort efterforskningar om vad man vill se. Bunkrarna ligger i skogen och det krävs att man vet vart de ligger. Det finns lokala guider med god lokal kännedom om området som kan anlitas mot en kostnad. Vid platsen där Robert Cahows kvarlevor hittades finns det en symbolisk grav bestående av stenar som folk lagt dit.

Litteraturtips:

McDonald, Charles B: The Battle of the Huertgen Forest (2002).