Königsplatz

Det politiska maktcentrat mellan 1933 och 1945 må ha varit Berlin men den nazistiska rörelsens vagga fanns i München. Det var i München som partiet bildats (1920) och frodats och det var i München som partiet hade haft sitt politiska högkvarter fram till 1933 i något som kallades för Bruna huset vid Königsplatz. Efter maktövertagandet 1933 lät Hitler bygga om Königsplatz för nazistiska ändamål. 22 000 granitplattor på en kvadratmeter vardera prydde Königsplatz där politiska ceremonier kunde hållas. I den ena änden av Königsplatz lät Hitler bygga ett ärans tempel dit kvarlevorna flyttades av de sexton personer som deltog och dog vid kuppförsöket i november 1923. Dessa sexton personer kom inom nazismen att erhålla en enorm hjältestatus och hyllas som gudar. Just glorifieringen av döden var ett viktigt inslag inom nazismen som i sin heroiska dödskultur aldrig förmådde att hylla livet. Ärans tempel bestod egentligen av två identiska öppna konstruktioner med åtta gravar vardera. Bredvid varje tempel byggdes två byggnader där den ena kallades för führerbau och den andra för verwaltungsbau. Dessa var ämnade för politiskt arbete och för att hålla politiska mottagningar. Münchenavtalet från 1938 undertecknades bl.a. i führerbau. Det Bruna huset förstördes i slutet på kriget under ett amerikanskt bombanfall. Führerbau och verwaltungsbau klarade sig. Ärans tempel förstördes 1947 pga. dess starka nazistiska symbolik.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med informationstavlor (2014).

Adress: Königsplatz, 80333 München.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Königsplatz.

Kommentar:

I führerbau ligger det numera en högskola för musik och teater. Ärans tempel sprängdes av amerikanarna men grunden finns alltjämt kvar. Vad som hände med kvarlevorna av de sexton martyrer vet man inte riktigt. De kan ha återförts till sina efterlevande och fått en ny begravning eller så kan de ha smälts ner tillsammans med de kistor de låg begravda i.

Litteraturtips:

Kershaw, Ian: Hitler – En biografi (2008).