Krakow Gestapo HQ

Den 13 september 1939, en vecka efter att tyskarna intagit Krakow, övertog tyska myndigheter Dom Śląski (Schlesiska huset) i centrala Krakow och inrättade ett polishögkvarter. Inledningsvis var det Einsatzkommando 2 som tillhörde de tyska säkerhetsstyrkorna som förlade sin verksamhet i huset. Men när Generalguvernementet inrättades officiellt i november 1939 ersattes kommandot av Sicherheitspolizei (SIPO) och Sicherheitsdienst (SD) im Generalguvernement. Einsatzkommando 2 ombildades istället till att bli Krakows Gestapo med huvudsäte i Dom Śląski. I byggnadens källarplan inrättades fångceller där fångar satt medan de väntade på att deporteras eller förhöras på våningar högre upp. Flera av de fångar som dömdes till döden i Dom Śląski avrättades bl.a. i Nielopomice söder om Krakow och vid ett gammalt fort vid Krzesławice nordöst om Krakow. Tyskarna evakuerade Dom Śląski i mitten på januari 1945 då ryssarna närmade sig Krakow. Byggnaden kom då att övertas av den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2012).

Adress: ul. Pomorska 2, 30-039 Krakow.

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

useet består av fyra stycken fångceller, ett rum som berättar om perioden av tysk ockupation mellan 1939 och 1945 samt perioden mellan 1945 och 1956 då NKVD huserade i huset. Andra delar av huset består av andra verksamheter. I fångcellerna har fångar ristat in diverse texter och annat som vittnar om deras situation som oftast präglades av ovisshet och uppgivenhet inför ett okänt eller uppenbart öde. Museet har oförtjänt hamnat i skymundan av andra platser i Krakow som Schindlers fabrik, Plaszów, f.d. gettot och Kazimierz.  Många som besöker Krakow för att studera eller är nyfikna på andra världskriget känner nog inte till detta museum vilket är synd eftersom det är väl värt ett besök. Museet ligger förvisso norr om det centrala torget i Krakow medan de mer kända platserna ligger söder om torget. Men museet kan lätt nås antingen genom en promenad eller med spårvagn.

Litteraturtips:

Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).