Majdanek

Majdanek började byggas på sommaren 1941 och från början var det tänkt som ett sovjetiskt krigsfångeläger pga. sitt strategiska läge vid östfronten. Lägret kom ganska snabbt att övergå till ett koncentrationsläger och skulle enligt nazisterna bli det största koncentrationslägret i det nazistiska Europa med plats för ca 250 000 fångar. Av detta blev det ingenting och bara 1/5 blev färdigställt. Lägrets officiella namn var Konzentrationslager Lublin men det kallades för Majdanek av både tyskar och polacker. Majdanek är en förkortning av Majdan tatarski som är namnet på den plats där lägret upprättades. Majdanek var också det enda lägret som använde både koloxidgas och Zyklon B i förintelseprocessen. Koloxid användes inledningsvis men ersattes senare av den mera effektiva gasen Zyklon B. När förintelselägret Belzec avvecklades i december 1942 övertog Majdanek Belzecs tidigare uppgift att mörda distriktets judar. Att det blev Majdanek som ersatte Belzec berodde på att det redan låg under chefen för Operation Reinhardts befäl (Odilo Globocnik). Majdanek blev därmed det fjärde lägret inom Operation Reinhardt och ca 60 000 judar kom att mördas inom ramen av Operation Reinhardt. Den 3 november 1943 beordrade Heinrich Himmler den s.k. Skördefesten (tyska Erntefest) som en direkt följd av fångupproren i Treblinka och Sobibor samt upproren i gettona i Warszawa, Bialystok och Vilnius. För att förhindra att något liknande skulle hända i Majdanek avrättades 18 000 judar denna dag. Liknande avrättningar genomfördes även i Trawniki och Poniatowa i Lublindistriktet, sammanlagt mördades drygt 40 000 judar under Skördefesten. Både rustningsministern Albert Speer och självaste Adolf Hitler försökte förhindra ”skördefesten”, men det var knappast av barmhärtighet utan båda ansåg att judarna behövdes inom krigsindustrin. Himmler ignorerade dessa protester. Ca 500 000 människor satt fängslade i lägret under dess existens varav ca 235 000 dog. Majdanek var det första lägret som blev befriat av de allierade när Röda armén nådde fram till Lublinområdet i juli 1944.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (1997).

Adress: Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin.

Att ta sig dit: Buss från centrala Lublin.

Kommentar:

Majdanek hamnar i skymundan av Auschwitz och har betydligt mindre resurser att förfoga över än vad Auschwitz har. Men Majdanek är riktigt intressant, den trängsel som infinner sig i Auschwitz finns inte i Majdanek. Här finns det möjlighet till lugn och ro att kunna gå och reflektera över intrycken utan att behöva känna stress. Lägret är så pass välbevarat att det går att få en bra överblick hur det en gång såg ut. Dessutom har Majdanek något som Auschwitz inte har, en bevarad gaskammare som ursprungligen byggdes som en sådan och inte hade konverterats om. Bara Mauthausen kan hävda detsamma. Gaskammaren i Auschwitz I är ett ombyggt vapenförråd och bårhus medan gaskamrarna i Auschwitz II – Birkenau förstördes av SS innan de retirerade. Detta gör Majdanek (och Mauthausen) historiskt unika.

Litteraturtips:

Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).