Malmédy

På den andra dagen (17 december) av den tyska Ardenner offensiven ryckte förbandet Kampfgruppe Peiper fram som en stöttrupp. Under en framryckning drabbade de samman med amerikanska styrkor vid ett vägskäl vid Baugnez. De tyska styrkorna var överlägsna de amerikanska som kapitulerade efter en kort sammandrabbning. Tyskarna samlade ihop ca 125 amerikanska fångar på ett fält intill vägen. Vad som sedan hände har aldrig riktigt gått att fastställa förutom att tyskarna öppnade eld mot de amerikanska fångarna. Ca 40 amerikanska fångar lyckades fly medan 84 sköts ner av de tyska SS styrkorna. Kropparna återfanns inte förrän ca en månad senare när amerikanska styrkor återtog området. Först då gick det att fastställa massakerns omfattning. Massakern vid Malmédy var inte den enda massakern som Kampfgruppe Peiper gjorde sig skyldiga till under Ardenner offensiven, bl.a. mördades civila i de närliggande byarna Stavelot och Stoumont. När rykten om massakern (Malmédy) nått de amerikanska styrkorna skedde spontana hämndaktioner mot tyska krigsfångar. Efter kriget ställdes Jochen Peiper och andra män ur Kampfgruppe Peiper inför rätta för massakern vid Malmédy. Först dömdes de till döden, sedan till livstids fängelse för att slutligen friges villkorligt 1956.

Nuvarande status: Museum och monument (2008).

Adress: Route de Luxembourg, 4960 Malmédy.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Massakern vid Malmédy var ingalunda den enda massakern av krigsfångar under andra världskriget men den har kanske blivit den mest kända. Den renderade också i att tyska krigsfångar sköts ner som hämnd av amerikanska soldater. Massakern har också fått symbolisera samtliga massakrer som Kampfgruppe Peiper var inblandade i under Ardenner offensiven. För att se det ur ett bredare perspektiv kan man ställa sig frågan hur många ”Malmédy’s” som egentligen begicks på östfronten av båda sidor men som aldrig uppmärksammats.

Litteraturtips:

Whiting, Charles: Hitlers krigare (2008).