Nijmegen

Den västallierade landstigningen i Normandie i juni 1944 och Sovjetunionens stora offensiv Operation Bagration drygt två veckor senare innebar att den tyska armén hamnade på defensiven och led stora förluster i både manskap och material. Innan sommaren var slut hade Frankrike befriats och den sovjetiska Röda armén hade nått fram till Warszawa. Det fanns förhoppningar om att kriget kanske skulle kunna vara slut innan årets slut. För att förverkliga detta framlade den brittiske fältmarskalken Montgomery en luftburen operation för att inta ett antal viktiga broar i Holland. Detta skulle påskynda offensiven mot Tyskland och den slutgiltiga segern. De västallierades överbefälhavare Eisenhower godkände operationen som fick namnet Operation Market Garden. Market stod för de luftburna styrkorna och Garden för markstyrkorna. Ca 35 000 luftburna soldater från bl.a. amerikanska 82:a 101.a och 1:a flygburna divisionerna och en polsk brigad deltog. Ca 14 500 landade med s.k. glidflygplan som ljudlöst landade på strategiska platser och ca 20 500 landsattes via fallskärmar. Operationen är tidernas hittills största luftburna militära operation. Truppernas uppgift var att inta viktiga broar och hålla dem tills de blev avlösta av marktrupperna. Operationen började den 17 september 1944 och trupperna luftlandsattes i områden kring Eindhoven, Nijmegen, Groesbeek, Overasselt, Oosterbeek och Arnhem. Det de västallierade inte visste var att det i området kring den bro som låg längst bort, Arnhem, bl.a. fanns de 9:e och 10:e pansardivisionerna ur den 2:a SS pansarkåren i vila. Dessa hade lidit svåra förluster efter landstigningen i Normandie och behövde återhämta sig.

 

I inledningsfasen av operationen skördade de västallierade framgångar men ganska snart mobiliserades de tyska styrkorna och gick till motanfall. Även om operationen genomfördes inom ett stort område är det framförallt en plats som operationen är mest känd för och det är bron vid Arnhem. Bron vid Arnhem skulle intas och hållas av brittiska styrkor under befäl av överstelöjtnant John Frost. Den ursprungliga planen var att Frost skulle hålla bron i väntan på att bli avlöst av den brittiska 30:e kåren. Det uppstod dock problem ganska omgående för marktrupperna eftersom det bara fanns en väg från de egna linjerna fram till de luftburna styrkorna. Vägen var dessutom smal och tyska anfall gjorde att framryckningen gick långsammare än planerat. Eindhoven som låg nära frontlinjen befriades ganska snart. Även Nijmegen med en viktig bro över floden Waal erövrades efter hårda strider trots att tyskarna försökte spränga bron. Bl.a. genomförde delar av den amerikanska 82:a divisionen en heroisk och blodig flodövergång ca två kilometer söder om bron i små båtar för att anfalla bron norrifrån. Flodövergången kallades av soldaterna som deltog för Little Omaha eftersom den påminde om striderna vid Omaha beach i Normandie.

 

Vid Arnhem blev trycket från tyskarna på de brittiska styrkorna allt hårdare och det visade sig omöjligt att undsätta styrkorna vid bron. Tyskarna anföll britterna från flera håll och de fick problem med kommunikationen, brist på ammunition och andra förnödenheter. detta gjorde att de brittiska styrkorna vid bron i Arnhem tvingades kapitulera eller retirera till Oosterbeek strax utanför Arnhem. I Oosterbeek förlade den brittiske befälhavaren Generalmajor Uruqhart sitt högkvarter i den tyske fältmarskalken Models tidigare högkvarter hotell Hartenstein. De brittiska styrkorna tvingades slutligen att retirera även från Oosterbeek trots att bl.a. polska styrkor försökte undsätta dem. Genom att bron i Arnhem inte kunde erövras misslyckades Operation Market Garden. Arnhem befriades inte förrän i februari 1945. Arnhem som före operationen klarat sig undan större skador förstördes fullständigt under slaget. De västallierade förlusterna uppgick till ca 16 000 medan tyskarnas förluster uppgick till mellan 7500 och 10 000. 1978 döptes bron vid Arnhem om till John Frost bron efter den brittiske befälhavaren.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum, monument och krigskyrkogårdar (2009).

Adress: Waalbrug, Nijmegen.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

För den som är intresserad av att besöka hela operationsområdet finns det flera museer och krigskyrkogårdar att besöka.

Litteraturtips:

Ryan, Cornelius: En bro för mycket (1976).