Rijeka tunnel

I centrala Rijeka finns det en ca 330 meter lång tunnel med ett djup ner till ca tio meter som under andra världskriget fungerade som ett skyddsrum för civila i händelse av flyganfall. Tunneln i sig började byggas i början på trettiotalet som en del av försvarslinjen (Vallo Alpino) mellan det fascistiska Italien och det jugoslaviska kungadömet. Rijeka tillhörde då Italien men gränsade mer eller mindre till Jugoslavien. Tunneln kom mellan 1939 och 1942 att succesivt byggas ut. Skyddsrummet kom att användas i slutet av 1944 och början på 1945 när Rijeka angreps av allierat flyg.

Nuvarande status: Bevarad (2023).

Läge: 45° 19′ 39.84″ N, 14° 26′ 39.09″ E

Att ta sig dit: Promenad från centrala Rijeka.

Kommentar:

Knappast någon av Rijekas större sevärdheter men för den som är intresserad av andra världskriget så kan man alltid besöka tunneln, om inte för att bara svalka av sig en varm sommardag.

Litteraturtips:

Pavlowitch, Steven: Hitler’s New Disorder: The Second World War in Yugoslavia (2008).