Chicago – U 505

Den tyska ubåten U 505 tvingades av amerikanarna upp till ytan utanför Cap Verde öarna på Afrikas västkust den 4 juni 1944. Den hade då jagats i flera dagar och attackerats av sjunkbomber. Samtliga ur den tyska besättningen lämnade ubåten och tillfångatogs av amerikanarna. När ubåten bordades var den övergiven så när som på en död besättningsman. Genom sitt snabba agerande lyckades amerikanarna förhindra att ubåten sänktes och kunde därför fångas i stort sett intakt. U 505 bogserades sedan över hela Atlanten till Bermudas där den undersöktes av den amerikanska flottan. Dess öde hemlighölls så pass länge att släktingar till besättningen på U 505 meddelades att de förmodligen förolyckats. Först 1947 återvände de hem till Tyskland och U 505 hamnade till slut på tekniska museet (museum of science and industry) i Chicago där den kan besökas.

Nuvarande status: Bevarad med museum (1997).

Adress: 5700 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60637.

Att ta sig dit: Pendeltåg till stationen 55:e, 56:e och 57 street.

Kommentar:

U-505 stod länge och väl utomhus och blev därmed utsatt för det bistra klimatet som råder vissa delar av året i Chicago. Numera står den skyddad inomhus och i anslutning till ubåten finns det även ett mindre museum tillägnat ubåten.

Litteraturtips:

Tamelander; Michael & Hård af Segerstad, Jonas: Havets vargar (2009).