Westerplatte

På sommaren 1939 började Hitler göra anspråk på den polska korridoren som gick rakt igenom det tyska Ostpreussen och ut till Östersjön vid den fria staden Danzig (idag Gdansk). Danzig kom efter första världskriget och Versaillesfreden att bli en s.k. fri stad med egen konstitution, regering, parlament och valuta. Befolkningen bestod av både tyskar och polacker. Just den polska korridoren som skilde Ostpreussen från Tyskland blev en anledning för Hitler att göra territoriella anspråk på Polen för att på så vis sammanlänka Ostpreussen med Tyskland. Både Storbritannien och Frankrike lämnade löften på sensommaren 1939 till Polen om militär hjälp om Polen attackerades av Tyskland. Klockan 04.45 den 1 september 1939 öppnade det tyska slagskeppet Schleswig-Holstein eld mot den polska befästningen på Westerplatte. Anledningen var att 1925 hade Nationernas Förbund medgivit att den polska armén fick stationera en militär styrka på 88 man. Vid krigsutbrottet hade denna styrka utökats till 188 man. Garnisonen på Westerplatte försvarade sig i en vecka då all nödvändig proviant började sina och därför kapitulerade de polska försvararna. 15 polska soldater stupade och över 200 tillfångatogs.

Nuvarande status: Raserat med monument (2008).

Adress: Westerplatte, 80-001 Gdansk.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Westerplatte har kommit att bli en symbol för andra världskrigets utbrott, men detta kan diskuterats. Vart och när Tyskland inledde vad man skulle kunna kalla för krigshandlingar natten till den 1 september är svårt att fastställa. Men den ofrånkomliga kopplingen mellan Westerplatte och krigsutbrottet gjorde att jag förväntade mig något mer storslaget och påkostat än vad det var.

Litteraturtips:

Smedberg, Marco & Zetterling, Niklas: Andra världskrigets utbrott: Hitlers anfall mot Polen 1939 (2007).