Zhytomyr – Stalag 358

Strax efter att Zhytomyr ockuperats av tyskarna i juli 1941 upprättades ett krigsfångeläger för sovjetiska krigsfångar som tillfångatagits av tyskarna. Lägret kallades för Stalag 358 och existerade fram till 1943. Brist på mat, husrum och mediciner gjorde att svält och sjukdomar härjade i lägret vilket starkt bidrog till att ca 110 000 fångar dog under lägrets existens.

Nuvarande status: Raserat med monument.

Läge: 50°17'07.47"N 28°35'57.63"E.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Ett välskött monument med en grav bakom monumentet. Enkelt att hitta eftersom det ligger intill huvudvägen från Zhytomyr – Rivne.

Litteraturtips:

Moore, Bob, Fedorowich, Kent: Prisoners of War and Their Captors in World War II (1996).