Den här sidan är ett resultat av ett genuint intresse för andra världskriget och nazismen. Allt sedan den brittiske TV serien En värld i krig, med Hans Vilnius skorrande berättarröst visades i svensk TV på sjuttiotalet, har jag varit intresserad av andra världskriget och nazismen. Ett intresse som gjorde att jag blev oerhört intresserad och nyfiken på hur de platser jag läste om i böckerna och sett på TV har bevarats. Bästa sättet är att själv besöka platsen och hittills har jag sedan mitten på nittiotalet besökt ca 700 platser.

 

Det finns en stor variation bland platserna där varje plats ska förstås utifrån sitt syfte och sin funktion och det är därför svårt att rangordna dem. En del platser är bevarade medan andra är raserade, en del är förfallna medan andra är välvårdade eller bådadera. Ibland finns det inget att se vare sig något monument eller någon fysisk kvarleva. En del platser är lätta att hitta, välskyltade och lätta att nå med bil, buss, spårvagn, pendeltåg eller tunnelbana. Andra ligger inom avspärrade områden eller på privat mark dit obehöriga ej har tillträde. En del ligger ute på landsbygden och är svåra att nå utan bil. Sedan finns de platser som ligger inne i skogen och som endast kan nås till fots.

 

En del platser återvänder jag till av olika skäl, oftast för att jag inte hade möjlighet att se det jag ville se eller inte visste fanns att se vid det förra besöket. Sedan finns det de platser jag väljer att inte återvända till, inte för att det är obehagligt, mer för att jag inte vill riskera att det nya besöket inte ger de känslor och stämningar det förra besök gav.

 

Min dokumentation bygger på hur platsen såg ut när jag besökte den, vad jag då kände till fanns att se samt hade möjlighet att dokumentera. Nya monument och museum ersätter gamla eller kompletterar redan befintliga. Ibland till det bättre, ibland till det sämre. Historiska byggnader och ruiner rivs av olika anledningar. Varje generation och politiska system har sitt sätt att hantera arvet efter Hitler och nazismen vilket gör att historien är i ständig förändring.

 

Jag har också märkt att historien i många fall blivit till en affärsidé, oftast genom populärmedias försorg. Hitler, nazismen och kriget blir till ett varumärke där gränsen mellan trivialisering och historisering försvinner bland bilderna på sociala medier. Detta gör att historien degraderas till att bli en sevärdhet eller turistattraktion där en perfekt selfie blir viktigare än att reflektera över de historiska händelser som ägde rum på platsen.

 

Resorna har jag planerat och genomfört själv. Då kan jag lägga upp dem precis så som jag önskar och behöver inte anpassa mig till andra. Oftast hyr jag bil på plats. Ibland har jag rest med likasinnade vänner, ibland med familj, men oftast själv. De gånger jag anlitat guide/chaufför har det varit av logistiska och språkmässiga skäl. I dessa länder har besöksmålen legat utanför städerna och svåra att nå om man inte behärskar språket eller om landet i fråga inte omfattas av det västeuropeiska GPS nätet. Numera gäller detta endast Ryssland.

 

Tomas Karlsson, Karlstad

 

E-post: blondie98@telia.com

 

Telefon: 070-001 63 32