Den här sidan är ett resultat av ett genuint intresse för allt som har med andra världskriget att göra. Redan som liten grabb under mitten på sjuttiotalet satt jag tillsammans med min far och storebror i TV-rummet och såg den brittiska TV serien, En värld i krig, med Hans Villius skorrande berättarröst. Serien fångade mig och lade senare grunden till ett intresse för hur platserna har bevarats för eftervärlden. Har dom bevarats och vad finns i så fall att se? Hittills har jag sedan 1996 besökt närmare 800 platser, övervägande i Europa, och fortfarande är det intressant och spännande att upptäcka historien.

 

Min dokumentation bygger på hur platsen såg ut när jag besökte den och vad jag då visste fanns att se och hade möjlighet att dokumentera. Många platser återvänder jag därför till om tillfälle ges eftersom det finns mer att upptäcka och dokumentera. En del platser är stämningsfulla och ger historisk rättvisa, andra inte. Många platser kan och har förändrats över tid, ibland till det bättre, ibland till det sämre. Hur vi upplever historien och hur vi tar oss an historien är subjektiva upplevelser utan rätt eller fel. Att rangordna platserna är omöjligt, förväntan, sinnesstämning och yttre faktorer avgör upplevelsen, oberoende av de historiska händelser som ägt rum på platsen. Jag är mer historiskt lagd än fotografiskt lagd och bildernas kvalitet och kvantitet kan därför ibland lämna en del att önska.

 

Resorna har jag planerat själv och oftast genomför jag dem själv också, även om det på senare år blivit att jag i större utsträckning reser med familj eller likasinnade vänner. Oftast hyr jag bil på plats eftersom detta ger mig en flexibilitet och besöka resmål på landsbygden. De gånger jag anlitat guide/chaufför har det varit av logistiska och språkmässiga skäl. I dessa länder har besöksmålen legat utanför städerna och svåra att nå om man inte behärskar språket eller om landet i fråga inte omfattas av det västeuropeiska GPS nätet. Numera gäller detta endast Ryssland, men sedan februari 2022 är det ändå inte möjligt att resa till Ryssland.

 

Tomas Karlsson, Karlstad

 

E-post: blondie98@telia.com

 

Telefon: 070-001 63 32