Berlin – Referat IV B

På Bürgstrasse 28 låg mellan 1941 och 1943 Gestapos Referat B vars uppdrag var att kartlägga och förfölja religiösa grupper. Chef för Referatet var SS-Sturmbannführer Albert Hartl och det bestod av fyra stycken referat. Referat IV B 1 ägnade sig åt att kartlägga och bekämpa politisk katolicism. Referat IV B 2 ägnade sig åt politisk protestantism. Båda referaten leddes av SS-Sturmbannführer Erich Roth. Referat IV B 3 ägnade sig åt frimurare och leddes av SS-Obersturmführer Otto-Wilhelm Wandesleben. Men det viktigaste referatet var otvivelaktigt IV B 4 som ägnade sig åt judar och leddes av SS-Sturmbannführer Adolf Eichmann. Eichmanns referat var så känsligt och viktigt att det förlades på Kurfürstenstrasse 115.

Nuvarande status: Raserat med minnestavla (2011).

Adress: Bürgstrasse 28, 10178 Berlin.

Att ta sig dit: Pendeltåg till stationen Hakescher Markt.

Kommentar:

Även om Gestapos högkvarter låg på Prinz Albrecht Strasse utlokaliserades flera av referaten runt om i Berlin. Detta av olika anledningar, men bl.a. för att om högkvarteret på Prinz Albrecht Strasse bombades skulle inte alla referaten slås ut.

Litteraturtips:

Cesarani, David: Adolf Eichmann: Byråkrat och massmördare (2005).