Bobigny (Gare)

Mellan juli 1943 och augusti 1944 deporterades från Gare (stationen) Bobigny norr om Paris ca 22 500 judar fördelade på 21 konvojer till Östeuropa, främst till Auschwitz och Sobibor. Detta var judar som varit internerade i interneringslägret Drancy, ca två kilometer från Gare Bobigny. Mellan juni 1942 och juni 1943 deporterades judarna från Gare (stationen) Bourget, men denna station var inte lika avskild som Bobigny och därmed mer utsatt för insyn av utomstående. Därför valde tyskarna att fr.o.m. juli 1943 deportera judarna från det mer avskilda Gare Bobigny.

Nuvarande status: Bevarad med informationstavlor (2016).

Läge: 48° 54'38 N, 2° 25'50 E.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Stationen var 2016 nedlagd men stationshuset är bevarat och verkar vara en del utav museet i Drancy. Men det går inte att besöka individuellt utan i så fall måste man kontakta museet i Drancy i förväg och boka en tid. Detta gör också att stationshuset inte går att komma närmare än från den bro under vilka spåren går. Men man har alldeles utmärkt synfält över stationen från bron och där finns det också informationstavlor om både Bobigny och Bourget. Tyvärr är informationen endast på franska.

Litteraturtips:

Weisberg, Richard H: Vichy Law and the Holocaust in France (1998).