Karel Boromejsky

Efter attentatet mot Heydrich den 27 maj 1942 flydde attentatsmännen Kubis och Gabcik från attentatsplatsen. Nazisterna i sin tur inledde en intensiv jakt på attentatsmännen och eventuella medhjälpare. De utfärdade t.o.m. en belöning på en halv miljon tyska riksmark och amnesti till den som kunde ge information om attentatsmännen och deras medhjälpare. En person som arresterades var den i Storbritannien utbildade tjeckiske agenten Karel Curda. Curda hade släppts ner i Böhmen-Mähren med fallskärm under 1942 och i rädsla för repressalier mot hans familj avslöjade han flera s.k. säkra hus. Gestapo lät omgående undersöka husen och detta ledde till att de fick fram information om att Kubis, Gabcik och fem andra motståndsmän gömde sig i Karel Boromejsky kyrkan i Prag. Den 18 juni samlades en styrka på ca 700 SS soldater kring kyrkan. Målet var att om möjligt tillfångata attentatsmännen men dessa vägrade att kapitulera. Kyrkan stormades ett flertal gånger utan framgång och under en sådan stormning dödades bl.a. Jan Kubis. Trycket från SS blev allt större och attentatsmännen sökte skydd nere i kyrkans krypta och SS försökte röka ut dem med rökgranater och de försökte t.o.m. vattenfylla kryptan, men Gabcik och övriga vägrade ge sig. Men tiden talade för nazisterna och ammunitionen började ta slut. Som en sista desperat åtgärd försökte de gräva sig ur kryptan, men när även detta på förhand hopplösa försök misslyckades begick de, inklusive Jozef Gabcik, självmord för att inte tas levande och torteras.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2000).

Adress: Resslova 9a, 120 00 Nové Město.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Karlovo namesti.

Kommentar:

Kyrkan bär både på utsidan och på insidan tydliga spår av striderna i samband med att nazisterna försökte driva ut attentatsmännen. För sitt förräderi fick Karel Curda sin belöning, ny identitet och en tysk fru. Curda arbetade sedan fram till krigsslutet som spion åt Gestapo. 1947 arresterades han och ställdes inför rätta för förräderi och dömdes till döden genom hängning. Domen verkställdes i Pankrác fängelset i Prag.

Litteraturtips:

Kristofersen, Knut: Heydrich – Förintelsens arkitekt (2009).