Saurer-Werke

Detta var ett satellitläger till Mauthausen som tillverkade motorer till stridsvagnar. Lägret existerade mellan oktober 1944 och maj 1945.

Nuvarande status: Raserat med monument (2008).

Läge: 48°10'33.76"N 16°26'22.12"E.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

En kartläggning av alla satellitläger typ detta skulle ta en evighet. De är inte alltid lätta att hitta och det är få som känner till dem. Några specifika böcker finns inte heller att tillgå på engelska, än mindre på svenska. Den information som finns är ibland fragmentarisk och begränsad till forskarkretsar. Likväl har dessa läger också sin givna plats i historien om de nazistiska koncentrationslägren.

Litteraturtips:

Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).