Maasmechelen


Den 10 januari 1940 kraschlandade ett tyskt Messerschmitt Bf 108 på ett fält utanför Maasmechelen i östra Belgien och i närheten av den holländska gränsen. På planet fanns piloten Erich Hoenmanns och Helmuth Reinberger som båda var majorer i det tyska flygvapnet. Vid flygningen rådde dimma som ledde till att piloten förlorade orienteringen och tvingades till att nödlanda. Belgien var vid denna tidpunkt neutralt och kraschlandningen hade antagligen varit oproblematiskt om det inte hade varit för att Reinberger hade med sig hemliga dokument med detaljer inför den tilltänkta invasionen av Västeuropa som var planerad till den 17 januari. 

Piloten var omedveten om detta och Reinberger hade inte tillåtelse att medföra dokument av sådan sekretess med anledning av just det inträffade. När det blev uppenbart för dem båda vad som kunde hända om dokumenten beslagtogs försökte de förstöra dokumenten men utan att helt lyckas. Båda tillfångatogs av belgisk militär och de delvis förstörda dokumenten omhändertogs. 

Det tyska anfallet mot Västeuropa hade täcknamnet Fall Gul och hade av vädermässiga skäl skjutits upp flera gånger sedan hösten 1939. I vilken utsträckning kraschlandningen ledde till det faktum att tyskarna återigen ställde in invasionen går inte att avgöra. Från belgiskt håll var man tveksam till dokumentens äkthet och misstänkte att de kunde vara en del i en vilseledande manöver. Andra diskussioner som uppkommit som en följd var att tyskarna tvingades till omfattande ändringar i de ursprungliga planerna och därför råder fortfarande diskussioner i vilken utsträckning dessa dokument påverkade Fall Gul i sin helhet. Men det är ändå mer av akademisk betydelse eftersom målet i slutändan var att besegra Frankrike.

Nuvarande status: Monument (2022).

Läge: 50°58' 22.49" N 05°42' 56.89" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Ett av de märkligaste monument jag besökt, kanske inte för dess utformning utan mer för vad det är tillägnat. Ett tyskt kraschat plan med dokument som kanske hade något med de tyska anfallsplanerna mot Västeuropa att göra. Dokument som den belgiska armén granskade utan att kunna fastställa dess äkthet. Dokument som ändå inte fick tyskarna att ändra sina anfallsplaner så till den grad att det var till Tysklands nackdel och till Belgiens fördel. Tyskland anföll och ockuperade större delen av Västeuropa i maj 1940. Så vad är egentligen syftet med detta monument?

Litteraturtips: Tamelander, Michael: Slaget om Västeuropa (2002).