Om sidan


Den här sidan är ett resultat av ett genuint intresse för allt som har med andra världskriget och Tredje riket att göra och till viss del kommunismen. Redan som liten grabb i mitten på sjuttiotalet satt jag tillsammans med min far och storebror i TV-rummet och såg den brittiska serien, En värld i krig, med Hans Villius skorrande berättarröst. Serien skildrade olika krigsskådeplatser och det var dessa platser som senare lade grunden till ett intresse för hur platserna har bevarats för eftervärlden. Har dom bevarats? Och i så fall vad? Sedan jag började resa 1996 har jag besökt över 800 platser, övervägande i Europa, och fortfarande är det intressant och spännande att upptäcka historien.

Min dokumentation bygger på hur platsen såg ut när jag besökte den och vad jag då visste fanns att se och hade möjlighet att dokumentera. Många platser återvänder jag därför till om tillfälle ges eftersom det finns mer att upptäcka och dokumentera. En del platser är stämningsfulla och ger historisk rättvisa, andra inte. Många platser kan och har förändrats över tid, ibland till det bättre, ibland till det sämre. Hur vi upplever historien och hur vi tar oss an historien är subjektiva upplevelser utan rätt eller fel. Politiska, kulturella, religiösa, sociala och ekonomiska aspekter bestämmer hur historien ska bevaras och berättas. Att rangordna platserna är omöjligt, förväntan, sinnesstämning och yttre faktorer avgör upplevelsen, oberoende av de historiska händelser som ägt rum på platsen. Jag är mer historiskt lagd än fotografiskt lagd och bildernas kvalitet och kvantitet kan därför ibland lämna en del att önska. Majoriteten av bilderna har jag tagit själv på plats, men några bilder är tagna av andra men publicerade med deras medgivande. 

Resorna har jag planerat själv och oftast genomför jag dem själv också, även om det på senare år blivit att jag i större utsträckning reser med familj eller likasinnade vänner. Oftast hyr jag bil på plats eftersom detta ger mig en flexibilitet och besöka resmål på landsbygden. De gånger jag anlitat guide/chaufför har det varit av logistiska och språkmässiga skäl. I dessa länder har besöksmålen legat utanför städerna och svåra att nå om man inte behärskar språket eller om landet i fråga inte omfattas av det västeuropeiska GPS nätet. Numera gäller detta endast Ryssland, men sedan februari 2022 är det ändå inte möjligt att resa till Ryssland som tidigare.

Tomas Karlsson, Karlstad

070-001 63 32