Wolfsschlucht I


När tyskarna anföll Västeuropa den 10 maj 1940 övervakade Hitler detta från FHQ Felsennest utanför Rodert, Tyskland. De militära framgångarna ledde till att Felsennests geografiska läge hamnade alltför långt ifrån fronten. Därför lämnade Hitler Felsennest tidigt på morgonen den 6 juni 1940 och begav sig till den lilla belgiska byn Brûly-de-Pesche i södra Belgien. Här hade Wehrmacht redan under maj samma år påbörjat konstruktionen av Hitlers nya FHQ. Först kallades det för Anlage Waldwiese, men Hitler ändrade det till Wolfsschlucht (Vargravinen) pga. att han under tjugotalet använt sig av pseudonymen herr Wolf. Invånarna i Brûly-de-Pesche beordrades flytta och husen övertogs av tyskarna som använde dem för militära syften. Ett litet temporärt flygfält byggdes också strax utanför Brûly-de-Pesche. Hitlers barack och skyddsbunker samt en matsal byggdes dock i ett skogsparti intill Brûly-de-Pesche. Det var även från Wolfsschlucht som Hitler utgick ifrån när han besökte platser som han vistats på som soldat under första världskriget. Detta gjordes i sällskap med tidigare frontsoldater och följdes av ett stort medieuppbåd. Hitler lämnade Wolfsschlucht slutligen den 28 juni och begav sig till sitt nya FHQ Tannenberg i Schwarzwald utanför Freudenstadt i delstaten Baden-Würtenberg. Därefter rev tyskarna alla baracker förutom skyddsbunkern.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2008).

Adress: Place Saint-Méen, 5660 Brûly-de-Pesche.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det togs flera bilder på Hitler under hans vistelse i Wolfsschlucht och några finns publicerade i After the battle – A guide to Hitler’s headquartiers no 19. Det är lätt med tidskriften att känna igen sig på platsen då mycket är sig likt sedan Hitlers dagar. Det var även i Wolfsschlucht som Hitler mottog uppgifterna om att Frankrike ansökte om kapitulation. Detta gjorde honom så exalterad att han höjde högerbenet och stampade det i marken samtidigt som han gestikulerade med armarna. Hela sekvensen filmades och när filmen visades i utlandet redigerade en kanadensisk filmtekniker sekvensen så att det ser ut som om Hitler utför någon form av dans.

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).