Donja Gradina


Det finns de som anser att Jasenovac var ett förintelseläger och skälet heter Donja Gradina. Ustaša ämnade göra Kroatien etniskt rent från främst serber, men även judar och zigenare föll offer för Ustasaregimens ambitioner om ett etniskt rent Kroatien. Tusentals människor (främst serber) mördades under andra världskriget av Ustašaregimen vid speciella avrättningsplatser. Den absolut största av dessa var Donja Gradina på andra sidan floden Sava om Jasenovac III. Donja Gradina var tidigare en by vars invånare evakuerats av Ustašaregimen så att platsen kunde användas som en avrättningsplats. De första avrättningarna ägde rum i januari 1942. Kropparna var tvungna att kremeras i husen eftersom tjälen i marken omintetgjorde möjligheten att gräva gravar. De flesta som mördades slogs eller höggs ihjäl med yxor, hammare, påkar, knivar eller andra tillhyggen.

Nuvarande status: Monument (2009).

Läge: 45°16'11.90"N 16°55'08.20"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Donja Gradina ligger idag precis på gränsen till Kroatien och är inte en del av Jasenovac museet. Gränsen utgörs av floden Sava med respektive plats på var sin sida om floden. Massgravarna ligger utspridda över ett stort område som förenas genom stigar. Donja Gradina ligger en kort promenad från Jasenovac och det är enkelt och smidigt att korsa gränsen mellan länderna.

Exakt hur många som mördades i Donja Gradina är fortfarande en känslig fråga och det egentliga antalet kommer säkerligen aldrig att kunna fastställas. Majoriteten av dem som mördades var i alla fall serber. Huruvida Donja Gradina var ett förintelseläger på samma grunder som sina nazistiska motsvarigheter låter sig inte fastställas över en natt eller två, serber och kroater är alltför oeniga i denna fråga. Men Donja Gradina har på sätt och vis blivit för serberna vad Auschwitz var och är för judarna. Enligt memorialet finns det ca 700 000 människor begravda på området varav 200 000 barn. Detta kan jämföras med de ca 70 000 personer som museet i Jasenovac nämner. Fram tills 2009 hade 105 massgravar kartlagts över ett område på 10 130 kvadratmeter och ytterligare 22 massgravar hade hittats vars omfattning ännu inte var fastställt.

Litteraturtips: Lituchy, Barry M: Jasenovac and the Holocaust in Yugoslavia (2006).