Fröslev


Danmark anfölls samtidigt som Norge den 9 april 1940 och till skillnad från Norge kapitulerade Danmark utan strid. Detta efter att Danmark fått löftet om att få behålla sin politiska självständighet i inrikespolitiska frågor. Detta gjorde att bl.a. de danska judarna lydde under dansk lag. Av Danmarks ca 5000 judar deporterades bara ca 500 och av dessa dog ca 50. Antalet koncentrationsläger var också lågt i jämförelse med andra ockuperade stater. Men när de militära motgångarna under 1944 tilltog riskerade även danskar att deporteras till läger i Tyskland. För att undvika detta rekommenderade de danska myndigheterna att det upprättades ett läger i Danmark för att fängsla danskar. Danska myndigheter hade förhoppningar att danska medborgare därigenom skulle ha större chans att överleva än i koncentrationsläger i Tyskland. Tyskarna gick med på detta och i Fröslev, precis intill gränsen till Tyskland, upprättades i augusti 1944 Polizeigefangenenlager Frøslev. Fram till Tysklands kapitulation i maj 1945 fängslades ca 12 000 personer. Dessa misstänktes antingen för samröre med den danska motståndsrörelsen eller helt enkelt var antityska. Av dessa deporterades ca 1600 till läger i Tyskland och av dessa dog drygt 200. Förhållandena i Fröslev var i jämförelse med andra läger acceptabla.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2007).

Adress: Lejrvej 83, 6330 Padborg.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget användes lägret fram till 1949 för att inhysa danska kollaboratörer, sedan kom det fram till 1984 att användas av militären. Efter att militären lämnat lägret visste man inte vad man skulle göra med lägret, rivning var ett alternativ men man kom klokt nog fram till att lägret skulle bevaras och bli ett museum. När det bestämdes att lägret skulle bli ett museum beslöt man även för att renovera de kvarvarande byggnaderna, men här gjordes enligt mig ett stort misstag. När man ska renovera gamla historiska byggnader är det viktigt att inte göra för stora ingrepp och förändringar för då blir risken att det blir en rekonstruktion av historien, och det var precis det som hände i Fröslev. Renoveringen innebar att lägret helt enkelt ser för nytt och modernt ut och lyckas därmed inte förmedla den där känslan av historia på ett trovärdigt sätt.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).