Rydhave (villa)


I ett finare område i norra Köpenhamn som heter Charlottenlund hade den nazistiske ståthållaren för civila ärenden SS-Obergruppenführer Werner Best sitt privata residens, villa Rydhave. Best hade påbörjat sitt politiska engagemang på tjugotalet då han engagerat sig i nationalistiska rörelser, ett engagemang som t.o.m. renderade i två fängelsedomar. Han utbildade sig till jurist och tog ut en doktorand inom juridik 1927. Han attraherades av nazisternas budskap om att återupprätta Tysklands storhet och blev medlem i nazistpartiet och SS 1931. Han var ambitiös, opportunistisk, karriärlysten, skrupelfri och avancerade snabbt i graderna och i den nazistiska hierarkin. Han fungerade också som juridisk rådgivare till Gestapo och bidrog med sin kunskap till att skapa en legitimering av de brott som nazisterna gjorde sig skyldiga till. När Himmlers ställföreträdare Reinhardt Heydrich grundade Rikets centrala säkerhetsbyrå (RSHA) i september 1939 blev Best chef för avdelning I med ansvar för personal och organisation. I juni 1940 blev han utsedd till chef för civila ärenden i Frankrike, ett ämbete som bl.a. omfattade deportationen av judar i Frankrike till Östeuropa och bekämpning av motståndsrörelser i Frankrike.

I november 1942 blev Best utsedd till Reichsbevollmächtiger i Danmark med det övergripande ansvaret för civila ärenden, ett ämbete som bl.a. innebar ett samarbete med den danska regeringen. När Danmark ockuperades i april 1940 fick Danmark i utbyte mot att de inte ingick krigshandlingar mot tyskarna en viss form av självständighet i inrikespolitiska frågor. På så vis hade danska judar klarat sig undan deportationerna till Östeuropa. Men i slutet på augusti 1943 utlyste tyskarna undantagstillstånd, den danska regeringen avsattes och militären avväpnades. I mitten på september arresterades knappt 2000 danska poliser och som deporterades till Tyskland. Även politiker, gendarmer, kriminella och asociala deporterades.

I oktober 1943 kom turen till de danska judarna, men Best som troligtvis förstod att tyskarna var på väg att förlora kriget läckte information om de förestående razziorna. Detta gav både tid och möjligheter för judarna att hinna fly innan razziorna inleddes. De flesta flydde över sundet till Sverige och endast knappt 500 av ca 7000 judar fångades in. Sammanlagt deporterades ca 6000 danskar från Danmark till Tyskland eller till tyskkontrollerade områden. Best motiv till att läcka information grundade sig knappast utifrån en idealism utan mer utifrån en självbevarelsedrift att rädda sig själv inför det tyska nederlaget. Efter kriget utlämnades Best till Danmark och ställdes inför rätta och dömdes 1948 till döden. Domen kom dock att ändras till fem år fängelse men han frigavs redan 1951. Best dog i Västtyskland 1989 vid 85 års ålder.

Nuvarande status: Bevarad (2015).

Läge: 55° 45'25,71 N, 12° 35'40,10 E

Att ta sig dit: Pendeltåg till stationen Ordrup.

Kommentar:

Sedan 1946 har villan varit den amerikanske ambassadörens privata residens. Räkna med att säkerhetsvakterna eventuellt kan bli intresserade av dig om du fotograferar.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitler´s SS och Gestapo (1967).