Ryvangen


I slutet på augusti 1943 införde tyskarna undantagstillstånd i Danmark, den danska regeringen avsattes och den danska militären avväpnades. Undantagstillståndet innebar också att danska medborgare löpte större risk att arresteras, deporteras eller t.o.m. avrättas för deras eventuella samröre till den danska motståndsrörelsen. I Köpenhamn upprättades en avrättningsplats vid en pistolskyttebana som låg intill ingenjörstruppernas kaserner i Ryvangen. Avrättningsplatsen flyttades senare till en annan plats på samma område. Kropparna begravdes också på området. Mellan september 1943 och och maj 1945 mördades ca 200 danskar i Ryvangen. Bl.a. avrättades medlemmar ur motståndsgrupperna Hvidstensgruppen och Holger Danske. Många av de avrättade hade suttit fängslade i Köpenhamns Västar fängelse.

Nuvarande status: Monument (2015).

Adress: Tuborgvej 33, 2900 Hellerup.

Att ta sig dit: Pendeltåg till stationen Hellerup.

Kommentar:

Ryvangen är en minnespark med regelbundna öppettider och kan inte besökas utanför dessa. Undantaget är den f.d. pistolskyttebanan som ligger utanför minnesparken. Förutom monument vid de båda avrättningsplatserna har det upprättats en minneslund för danska medborgare som dog i tyska koncentrationsläger, en minnesmur för danskar vars kroppar aldrig återfunnits och ett monument vid gravplatsen för de avrättade. Monumenten knyts samman av små vägar som omges av grönska och det finns även informationstavlor på området.

Litteraturtips: Holm, Axel: Hvidsten gruppen (2012).