Shellhuset


På våren 1944 övertog Gestapo Shellhuset i Köpenhamn och inrättade där sitt högkvarter. Chef för Gestapo i Danmark var SS-Sturmbannführer Karl Heinz Hoffmann (1913 – 1972). Till Shellhuset fördes danska medborgare som misstänktes ha samröre med den danska motståndsrörelsen för förhör. Bl.a. medlemmar ur Hvidstensgruppen och Holger Danske. Inte sällan användes tortyr för att framtvinga erkännanden, avslöjanden eller annan information. Den 21 mars 1945 utförde det brittiska flygvapnet (RAF) en bombräd mot högkvarteret som mer eller mindre totalförstördes. Men räden fick också en bitter eftersmak eftersom en katolsk barnskola som misstogs för Shellhuset bombades och dödade 86 barn och 18 vuxna.

Nuvarande status: Återuppbyggt med monument (2015).

Adress: Kampmannsgade, 1604 Köpenhamn.

Att ta sig dit: Pendeltåg till stationen Vesterport.

Kommentar:

Shellhuset återuppbyggdes efter kriget, men den katolska skolan finns inte längre kvar. Men det har upprättats ett monument vid platsen där namnen på de omkomna finns ingraverade i små stenplattor på marken intill monumentet.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitler´s SS och Gestapo (1967).