Birkenhead – U 534


U-534 var en tysk ubåt av klassen IXC/40 som sjösattes i början på september 1942. U-534 tillhörde den 4:e ubåtsflottiljen och var stationerad i Stettin (nuvarande Szczecin i Polen) och användes fram till maj 1943 endast vid övningar och träningar. I juni 1943 förflyttades U-534 till den andra ubåtsflottiljen med bas i Lorient vid den franska Atlantkusten. I maj 1944 förflyttades U-534 till basen i Bergen och samma månad gav U-534 sig ut på sitt första uppdrag. I augusti attackerades U-534 av brittiskt flyg men undkom och lyckades fly till basen i Bordeaux där U-534 utrustades med snorkel. Samma månad löpte U-534 ut igen men fick tekniska problem och tvingades upp till ytan där U-534 upptäcktes av brittiskt flyg. Under striden som följde lyckades U-534 skjuta ner två brittiska plan och klarade sig undan.

I oktober 1944 anlöpte U-534 till Kiel och blev en del utav den 33:e ubåtsflottiljen. U-534 var dock i behov av omfattande reparationer som pågick ända fram till maj 1945. I början på maj 1945 var U-534 (och två ubåtar till) på väg mot Kattegatt men upptäcktes av brittiskt flyg och anfölls. U-534 lyckades skjuta ner ett utav planen med skadades svårt att sjunkbomber och började sjunka. Besättningen tvingades lämna ubåten. Av 53 besättningsmän omkom endast tre.

Nuvarande status: Delvis bevarad/raserad med museum (2023).

Adress: Woodside Ferry Terminal, Birkenhead CH41 6DU.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Hamilton Square.

Kommentar:

1986 upptäcktes vraket efter ubåten på knappa 70 meters djup och 1993 bärgades ubåten och fördes 1996 till Birkenheads hamnområde (del av Liverpool) där den blev en del utav Warship Preservation Trust tills det museet stängde 2006. Ubåten övertogs då av Merseytravel transit authority som 2009 öppnade museet The Uboat Story. Ubåten hade då kluvits i fyra delar och ställts ut vid hamnen i Birkenhead som ett utomhusmuseum. Man kan tycka och tänka vad man vill om att dela upp en bevarad ubåt på detta vis, att det på sätt och vis är att förstöra en historisk artefakt, men det kan ha att göra med att det inte fanns utrymme att få plats med en hel ubåt och att man då fick kompromissa med historien.

Ubåten kom dock att utsättas för både väder och vind och 2021 övertogs ubåten av Western Approaches Museum som ska restaurera den och stängde under 2022 ubåten för besökare. När jag besökte ubåten 2023 kunde jag därför endast se den från utsidan av staketet eftersom arbetet med att göra en mer hållbar lösning av ubåtens bevarande pågick. U-534 är en av fyra bevarade tyska ubåtar från andra världskriget, de andra tre är U-505, Chicago, U-995, Laboe och U-2540, Bremerhaven.

Litteraturtips: Tamelander; Michael & Hård af Segerstad, Jonas: Havets vargar (2009).