Bletchley Park


Ca sex mil norr om London ligger Milton Keynes och där låg en av andra världskrigets absolut hemligaste platser som kallades för Station X. Det var här som Storbritanniens dechiffrerare knäckte och läste de tyska militära krypteringsmaskinernas koder och kunde på så vis förekomma tyskarnas militära aktioner. Tyskarna använde en för den tiden en komplicerad krypteringsmaskin som kallades för Enigma. Genom Enigma kunde bl.a. den tyska ubåtsflottan samla ihop ubåtar för en gemensam attack mot allierade konvojer. Konvojer som var livsviktiga för den brittiska krigsinsatsen. Men när britterna knäckte koden kunde konvojerna dirigeras bort från ubåtarna. Enigma var bara en av flera krypteringsmaskiner och den användes inte enbart för operationer  till havs utan även för mark och flygoperationer. För britterna var detta en svår balansgång, att förekomma tyskarna så till den grad att de inte avslöjade att de faktiskt avslöjat de tyska koderna.

Verksamheten på Bletchley Park började strax före krigsutbrottet för att just dechiffrera tyska koder. Området isolerades från omgivningen och det var få som visste vilken verksamhet som pågick även om man misstänkte att det var något hemligt. De som arbetade med dechiffrering på Bletchley var främst matematiker, men även experter på korsord och mer eller mindre professionella schackspelare. För att knäcka koderna byggde britterna två för tiden ytterst avancerade datormaskiner som kallades för Bombe (1940) och Colossus (1944). När amerikanarna gick in i kriget tillät Storbritannien även amerikanska dechiffrerare på Bletchley park. Deras främsta uppgift var att knäcka de japanska krypteringskoderna. Sammanlagt arbetade ca 10 000 personer på Bletchley park vid olika tillfällen under kriget. Matematikern Alan Turing är den meste kända av alla de som arbetade på Bletchley Park.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2008).

Adress: Sherwood Drive, Bletchley, Milton Keynes, MK3 6EB.

Att ta sig dit: Buss från Milton Keynes centralstation.

Kommentar:

Efter kriget förstördes mycket av den utrustning som användes vid dechiffreringen och platsen föll i glömska. Först på 1970-talet avslöjades det offentligt vad som pågått i Bletchley Park. Enligt museet förkortades kriget med minst två år men detta är något som det fortfarande debatteras om, hur som helst hade Bletchley Park en stor inverkan på kriget.

Litteraturtips: McKay, Sinclair: Kodknäckarnas hemliga liv i Bletchely Park (2015).