Bushy Park


I Londons sydvästra utkanter ligger Teddington och där i en park som heter Bushy Park hade SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces) sitt högkvarter mellan mars och augusti 1944. Högkvarterets kodnamn var Widewing. SHAEF:s tidigare högkvarter låg i Norfolk House, London. Redan i juli 1942 hade det amerikanska flygvapnet sitt europeiska högkvarter i Bushy Park. SHAEF ansvarade för alla militära operationer som företogs av de västallierade mellan december 1943 till maj 1945 och dess högste befälhavare var General Dwight D. Eisenhower. Det var i Bushy Park som Eisenhower tillsammans med sin stab finslipade detaljerna inför invasionen av Normandie den 6 juni. Den 2 juni 1944 flyttade Eisenhower högkvarteret till Southwick House, norr om Portsmouth, detta för att komma närmare de trupper som skulle delta i invasionen. Han återvände till Bushy Park några dagar efter invasionen.

Nuvarande status: Raserat med monument (2014).

Adress: SHAEF Gate, Hampton Wick, Teddington, Greater London TW11 1AQ.

Att ta sig dit: Lokaltåg till Teddington Station.

Kommentar:

Samtliga baracker revs 1963 men Eisenhowers kontor har markerats ut och försetts med en minnestavla. Även grinden (SHAEF gate) in till Bushy Park finns kvar. Parken i sig är en hybrid av park/viltområde med en massa vilda hjortar.

Litteraturtips: Beevor, Antony: D-Dagen: Slaget om Normandie (2010).