Churchill´s War Room


När ett europeiskt nytt krig inte längre kunde uteslutas beslöt de brittiska myndigheterna 1938 att bygga ett underjordiskt krigskabinett (War room) under det brittiska finansministeriet i centrala London. Här var det tänkt i händelse av krig att den brittiska regeringen skulle förläggas. Kabinettet stod klart i augusti 1939 och var utrustat med privata (sov) rum för kabinett medlemmerna, sammanträdesrum, kök, matsal. To.m. Churchills hustru Clementine hade ett eget sovrum. I kartrummet kunde Churchill följa krigsutvecklingen. Churchill kom att hålla 115 kabinettmöten i War room, det sista den 28 mars 1945. Det fanns även ett speciellt rum där Churchill hade en direktlinje till den amerikanske presidenten Franklin D Roosevelt. Churchill övernattade ytterst sällan i War room men hans sovrum var utrustat med radioutrustning så att han vid behov skulle kunna hålla radiotal. Endast vid fyra tillfällen talade han till det brittiska folket från sovrummet. War room avvecklades efter att Japan kapitulerat i augusti 1945.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2014).

Adress: King Charles Street, London SW1A 2AQ.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Westminster.

Kommentar:

War room öppnade 1984 och är mer eller mindre bevarat i ursprungligt skick vilket gör det till ett intressant museum. Det finns även ett museum tillägnat Churchill i ett utav rummen.

Litteraturtips: Dowsell, Paul & Chrisp, Peter: Andra världskrigets ledare/Churchill (2007).