Liverpool Blitz


I september 1940 började det tyska flygvapnet med intensiva bombningar av brittiska städer och industriområden. Bombningarna har fått namnet Blitzen och syftade till att lamslå den brittiska krigsindustrin och den brittiska krigsviljan och tvinga britterna till fredsförhandlingar. Men britterna lät sig inte besegras och någon invasion av det brittiska fastlandet blev det heller inte tal om.

Det var London som drabbades hårdast av Blitzen men även städer som Sheffield, Coventry, Birmingham, Manchester, Southampton, Glasgow, Belfast, Hull, Cardiff och Liverpool drabbades hårt. För Liverpools del var det hamnkvarteren som var huvudsakliga mål. Där var där konvojer med förnödenheter och material anlöpte och som starkt bidrog till att Storbritannien kunde hålla ut när de stod ensamma mot ett segerrikt Tyskland.

Den första bombräden skedde i slutet på augusti 1940 när 160 bombplan nattetid bombade staden. Denna bombning följdes av ytterligare räder under höst och vinter med en peak runt jul. Bombningarna drabbade både civila och industriella mål. Efter nyår minskade bombräderna drastiskt men intensifierades i maj 1941 när tyskarna bombade staden flera nätter på rad. Förödelsen i både byggnader och i människor var omfattad och gjorde tusentals människor hemlösa. Sammanlagt dödades ca 4800 människor under bombräderna. Efter London var Liverpool den stad som drabbades hårdast av Blitzen.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2023).

Adress: Leece Street, Liverpool, L1 2TR.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Liverpool Central.

Kommentar:

Det finns flera monument utspridda i Liverpool tillägnat bombningarna men St. Luke’s Church har blivit symbolen för den tyska Blitzen mot Liverpool. Förutom monument finns det även bunkrar lite varstans i Liverpools utkanter som byggdes som en del i ett störres försvar i händelse av ett tyskt markanfall mot Liverpool.

Litteraturtips: Tamelander, Michael: Slaget om Västeuropa (2002).