Liverpool – WAC


Efter att tyskarna ockuperat större delen av det västeuropeiska fastlandet på våren/sommaren 1940 riktades blickarna mot Storbritannien som stod ensamt kvar mot den tyska krigsmakten. Tyskarna inledde på hösten 1940 intensiva bombanfall mot brittiska städer och industrier för att försöka lamslå det brittiska samhället och den brittiska krigsviljan. Britterna stod dock emot och den förväntade tyska invasionen av de brittiska öarna uteblev. Det innebar inte att faran var över utan britterna var beroende av leveranser av allehanda förnödenheter och material från USA och Kanada. Dessa förnödenheter levererades via sjövägen och var livsviktiga för den brittiska överlevnaden.

Från tysk sida försökte man lamslå dessa leveranser genom att anfalla konvojerna med ubåtar som patrullerade konvojvägarna. Liverpool var med sitt strategiska läge på östkusten och stora hamn huvuddestination för dessa konvojer. För att skydda dessa konvojer flyttade i februari 1941 Western Approaches Command (WAC) från Plymouth till Liverpool för att därifrån leda försvaret av konvojerna. WAC var ett samarbete mellan den brittiska flottan och det brittiska flygvapnet med det uttryckliga syftet att försvara konvojerna.

WAC hade sitt högkvarter i centrala Liverpool och hade en arbetsstyrka på ca 1000 personer, ca 80 procent var unga kvinnor. Deras huvudsakliga uppgift var att lokalisera och (förhoppningsvis) identifiera tyska ubåtar, flygplan och fartyg. Dessa uppgifter skickades sedan vidare till antingen flygvapnet eller flottan (eller båda) för att bekämpa hoten. På sätt och vis var WAC hjärtat i det brittiska försvaret av öarna. Hotet mot Storbritannien var kanske som störst under 1942 för att under 1943 minska, men alltjämt ett hot att ta på största allvar. Under kriget anlöpte över 1000 konvojer till Liverpool. I augusti 1945 när även Japan kapitulerat avvecklades WAC.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2023).

Adress: 1-3 Rumford St, Liverpool L2 8SZ.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen James Street.

Kommentar:

Ett lagom stort museum med både bevarade rum och bevarad utrustning varvat med mindre utställningar kopplat till temat. Ger ubåtskriget och slaget om Atlanten ett ansikte som lätt annars hamnar i skymundan av det mer kända slaget om England. Kan också kombineras med den tyska ubåten U534 som ligger på andra sidan floden Mersey.

Litteraturtips: Jonathan Dimbleby: The Battle of the Atlantic: How the Allies Won the War (2016).