London - Baker Street


I juli 1940 godkände det brittiska kabinettet grundandet av en organisation som kallades Special Operations Executive, SOE. Detta var en organisation vars huvudsakliga uppgift var att utföra och bedriva spioneri, underrättelse, sabotage och attentat i områden som kontrollerades av Nazityskland eller deras allierade. Något som för agenterna var förenat med en direkt livsfara i fall de blev avslöjade eller tillfångatagna. SOE hade även ett samarbete och nära kontakter med motståndsrörelser i de ockuperade länderna, undantaget var Sovjetunionen. Agenterna placerades i sina respektive operativa områden via luften, sjövägen eller landvägen där de sedan tog kontakt med andra agenter eller lokala kontaktpersoner. SOE hade sitt högkvarter på Baker Street 64 i London och det var där som operationerna togs fram och planerades.

För utomstående var det få som kände till eller hade någon egentlig uppfattning om vad som pågick på adressen. SOE tränade och utbildade inte bara brittiska agenter utan även exempelvis polska, norska och tjeckiska agenter för uppdrag i respektive länder. Sammanlagt tjänstgjorde ca 13 000 personer på ett eller annat sätt. Alla var dock inte agenter i ”fält” utan en majoritet hade tjänst ”hemifrån”. Kända operationer som utfördes och planerades av SOE var bl.a. mordet på Himmlers ställföreträdare, SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich, som mördades av tjeckiska agenter i Prag i maj 1942. I oktober samma år försökte brittiska och norska agenter sänka det tyska slagskeppet Tirpitz när det låg för ankar i Fattenfjord utanför Trondheim, Norge. I februari 1943 utförde norska agenter ett sabotage mot tyskarnas anläggning för framställning av tungt vatten i Rjukan, Norge. SOE avvecklades i januari 1946.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2014).

Adress: Baker Street 64, Marylebone, London W1U7.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Baker Street.

Kommentar:

SOE diskuterade, planerade och genomförde många spektakulära planer, men en utav de mest spektakulära och ambitiösa var operation Foxely, att mörda Adolf Hitler. Planen diskuterades 1944 men kom aldrig längre än så eftersom det ansågs omöjligt att få in en agent i Hitlers närmaste krets utan att väcka misstankar. Ett annat skäl att överge planen var att SOE ansåg att ett Tyskland med Hitler vid makten var enklare att besegra miltärt än ett Tyskland utan Hitler vid makten. 

Litteraturtips: Mackenzie, W.J.M.: The Secret History of SOE: The Special Operations Executive 1940 – 1945 (2002).