Norfolk House


I mars 1943 utnämndes den amerikanske Generallöjtnanten Frederick Morgan till Chief of Staff to the Supreme Allied Commander, COSSAC (Vid den tidpunkten hade ännu ingen överbefälhavare utsetts). Morgan och hans medarbetare förlades till Norfolk House i centrala London där deras huvudsakliga uppgift blev att förbereda och planera den allierade landstigningen av det franska fastlandet, en operation som kallades för Overlord och som sattes i verket den 6 juni 1944. I december 1943 utsåg den amerikanske presidenten, Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower till överbefälhavare för SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expedtionary Forces). COSSAC gick då upp i SHAEF och Eisenhower flyttade i januari 1944 in i Norfolk House som därmed fram till mars 1944 var SHAEF:s högkvarter. I mars månad började SHAEF att förflytta sitt högkvarter till Bushy Park i Teddington, sydväst om London.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2014).

Adress: 31 James Square, St. James, London SW1Y.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Piccadilly Circus.

Kommentar:

Frederick Morgan har i alla fall medialt fått ringa erkännande för sin medverkan och sitt bidrag till invasionen av Normandie. Istället är det tyngre personer som Eisenhower och Montgomery som fått den mediala äran.

Litteraturtips: Beevor, Antony: D-Dagen: Slaget om Normandie (2010).