Southwick House


Norr om Portsmouth ligger det en herrgård som heter Southwick House och det var dit som SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces) den 2 juni 1944 temporärt flyttade sitt högkvarter i samband med invasionen av Normandie den 6 juni 1944. SHAEF hade annars sitt högkvarter i Bushy Park, London, men när invasionen närmade sig ville SHAEF komma närmare trupperna som skulle delta i invasionen. SHAEF:s högste befälhavare var General Dwight D. Eisenhower, under sig hade han, Amiral Bertram Ramsay, högste befälhavare för flottan och general Bernhard Montgomery, högste befälhavare för marktrupperna. Ramsay hade i slutet på april 1944 förflyttat sitt högkvarter till Southwick House och därför bedömdes det som praktiskt även för Eisenhower och SHAEF. Det ursprungliga datumet för invasionen var den 5 juni, men detta datum fick ställas in pga. dåliga väderförhållanden.

De högsta befälhavarna samlades därför på nytt i det gamla biblioteket i Southwick House kl. 04.15 den 5 juni för att få en ny väderprognos av chefsmeteorologen Kapten James Martin Stagg. Stagg informerade att en förbättring av vädret var att vänta den 6 juni sedan skulle det bli sämre igen. Eisenhower och de övriga förstod att det inte gick att skjuta upp invasionen hur länge som helst och efter en stunds betänketid sade Eisenhower de numera klassiska orden, Ok! Let´s go, vilket innebar klartecken till att påbörja invasionen den 6 juni. Några dagar efter invasionen återvände Eisenhower till Bushy Park. Det viktigaste rummet i Southwick House var det s.k. kartrummet där en stor karta över invasionsområdet och Normandie hade satts upp på den ena väggen. Här kunde SHAEF följa både invasionen och det efterkommande slaget om Normandie. I augusti 1944 när slaget om Normandie var över lämnade SHAEF huset lika snabbt som de kommit.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2014).

Adress: Southwick, Fareham, Hampshire PO17 6EJ.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Southwick House är sedan 2004 en officersmäss och ligger inom ett militärt område där den brittiska försvarsmakten utbildar militärpoliser. Kartan i kartrummet sitter dock kvar på väggen och är ett litet museum som kan besökas om man kontaktar skolan i förväg. Biblioteket där Eisenhower tog beslutet ligger två rum bortom kartrummet men där finns tyvärr ingenting kvar som påminner om hur det såg ut när ett utav krigets mest ikoniska beslut togs. Endast en minnestavla finns monterad på väggen i rummet som numera är en lounge bar. I den lilla byn Southwick finns det en pub som heter Golden Lion, en pub som besöktes av både Eisenhower och Montgomery.

Litteraturtips: Beevor, Antony: D-Dagen: Slaget om Normandie (2010).