Ereda


I ett skogsområde utanför en liten stad som heter Ereda i norra Estland upprättade nazisterna på hösten 1943 ett av de första satellitlägren till Vaivara. Fångarna som satt i lägret var judar som kom från Litauen och Tyskland och användes som slavarbetare i en skiffergruva. I samband med att tyska trupper retirerade västerut blev lägret ett uppsamlingsläger för fångar som evakuerats från läger längre österut, bl.a. Vaivara. Hundratals fångar sköts utanför lägret som en konsekvens av regelbundna selektioner. Lägret avvecklades och revs på hösten 1944 och fångarna tvingades iväg på s.k. dödsmarscher västerut. bl.a. via båt från Tallinn till koncentrationslägret Stutthof i Polen. Knappt 2000 judiska män, kvinnor och barn satt i lägret under dess existens.

Nuvarande status: Raserat med monument (2010).

Läge: 59°19'43.57" N 27°15'25.24" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det kan vara, eller rättare sagt är, svårt att hitta information om antalet fångar, döda, organisation eller hur lägren såg ut i läger som Ereda, Kiviöli och Kuremäe. Andra läger som Lagedi söder om Tallinn vet man inte ens vart det låg. Men detta var inget unikt för läger i f.d. Sovjetunionen där spåren efter de mindre lägren sopades under mattan. De få överlevandes vittnesmål glömdes bort eller ignorerades och någon närmare kartläggning av lägren genomfördes inte. Detta är även en problematik som finns bland liknande västeuropeiska läger, men där är informationen hur som helst bättre.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).