Kiviöli


Utanför Kiviöli i norra Estland upprättade nazisterna på hösten 1943 ett satellitläger till Vaivara. Lägret upprättades intill ett område där man bröt oljeskiffer som bl.a. användes som syntetbränsle för oljebränsle (verksamheten finns fortfarande kvar). Detta var den huvudsakliga orsaken till att lägret upprättades. Det var främst litauiska judar som satt i lägret efter att dessa evakuerats från getton i Litauen tidigare under året. Lägret började evakueras på sommaren 1944 när den sovjetiska Röda armén närmade sig och fångarna tvingades ut på s.k. dödsmarscher till läger längre västerut. bl.a. via båt från Tallinn till koncentrationslägret Stutthof i Polen.

Nuvarande status: Raserat med monument (2011).

Läge: 59°21'32.30"N 26°57'11.61"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

För de fångar som satt i läger som Kiviöli och andra mer eller mindre totalt okända läger var tillvaron inte på något vis bättre än för de fångar som satt i mer kända läger som Auschwitz, Sachsenhausen, Dachau m.fl. Många gånger kunde det snarare vara ännu sämre då arbetsförhållandena i sådana satellitläger var katastrofala fr.o.m. 1943 fram till krigsslutet. Ibland räknas de dödsfall som skedde i satellitlägren in i moderslägret statistik som på sätt och vis då blir missvisande hur många som dog och var de dog.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).