Klooga


I en liten by som heter Klooga (tyska Lodensee) ca tre mil väster om Tallinn upprättade nazisterna i september 1943 ett satellitläger till Vaivara. Lägret var upprättat i en manlig och kvinnlig del som låg ca 500 meter ifrån varandra. Fångarna tvingades bl.a. att arbeta vid ett närliggande tegelbruk. Mellan 2000 – 3000 fångar var judiska män och kvinnor från det avvecklade gettot i Vilnius. Förutom judar satt även ett hundratal sovjetiska krigsfångar i lägret. Klooga blev med tiden det största lägret i Estland. Det bildades en liten motståndsrörelse i lägret men pga. regelbundna fångtransporter till och från lägret fick den aldrig möjlighet att växa sig stark. Deras huvudsakliga uppgift var att samla in vapen och försöka skapa kontakt med partisaner som fanns i omgivningarna kring lägret.

Men den var alltför svag för att kunna organisera någon massflykt från lägret. De flyktförsök som gjordes var oftast individuella och spontana. På sommaren 1944 började fångarna evakueras till bl.a. Stutthof i Polen. Den 19 september i samband med att den tyska fronten brutit samman började nazisterna mörda lägrets fångar. Ca 2400 mördades medan knappt 100 lyckades fly eller gömma sig. När Röda armén kom fram till lägret den 28 september fann man högar av lik som staplats upp mellan timmer för att kremeras, men som nazisterna i hast lämnat kvar pga. Röda arméns framfart. Röda armén rev senare lägret.

Nuvarande status: Raserat med monument (2011).

Läge: 59°19' 46.45" N 24°13' 05.83" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns tre monument inom knappa 200 meter. Det första restes under sextiotalet på platsen där avrättningarna genomfördes i september 1944. Monumentet är lite förfallet och den kommunistiska stjärna som satt på toppen av monumentet har avlägsnats (vandaliserats?). På den ursprungliga texten stod det precis som på andra monument i det f.d. Sovjetunionen att det var sovjetiska medborgare som mördats, att en majoritet av offren var judar nämndes inte. Efter kommunismens fall har detta korrigerats. Det andra monumentet upprättades i mitten på nittiotalet medan det tredje och sista upprättades 2006. Klooga var inte det första lägret som befriades eller det första som omvärlden fick vetskap om, däremot var Klooga det första lägret som den internationella pressen fick tillträde till. Bilderna som togs på staplade lik spreds över världen och är några av de mest makabra som publicerats från något av de nazistiska koncentrationslägren.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).