Patarei


1828 beordrade tsar Nikolai I bygget av ett sjöfort intill Östersjökusten i Tallinn. Fortet har haft olika funktioner, dels som militärförläggning och dels som fängelse. Under den första sovjetiska ockupationen av Estland mellan sommaren 1940 och sommaren 1941 användes det av NKVD för att fängsla politiska motståndare. Under den tyska ockupationen övertog tyskarna fängelset och bl.a. mördades 207 judiska män i fängelset. Ca 300 franska judar som kom med konvoj nr 73 från transitlägret Drancy utanför Paris den 20 maj 1944 satt också fängslade i Patarei. Majoriteten av dessa mördades i september 1944 vid skogskyrkogården (Metsakalmistu) utanför Tallinn, resterande deporterades till Stutthof.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2007).

Läge: 59°27'01.14"N 24°44'30.28"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fängelset var i bruk fram till i början på 2000-talet. I brist på pengar började fängelset förfalla och präglas alltjämt av ett stort förfall.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).