Tartu KGB HQ


KGB hade ett högkvarter och fängelse i Tartu som kallades för det ”Grå huset” efter byggnadens gråa fasad. När Estland blev självständigt 1991 återgick det ”Grå huset” till sina tidigare ägare.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2007).

Adress: Riia 15b, Tartu 51010.

Att ta sig dit: Promenad från centrala Tartu.

Kommentar:

De tidigare ägarna ville att husets funktion under ockupationen skulle bevaras för eftervärlden. Därför överlät de källarvåningen där fångcellerna finns till kulturministeriet som tilläts öppna ett museum. Utställningarna i de f.d. cellerna behandlar inte bara Sovjetunionens ockupation utan tar även upp Tysklands ockupation, men den största delen upptar givetvis Sovjetunionens ockupation. Fokus ligger på den estniska motståndsrörelsen som kallades ”skogsbröderna” (Forest brothers). Det är dock fel att säga att det var den estniska motståndsrörelsen eftersom skogsbröderna bestod av så väl letter som litauer som i sina respektive länder bekämpade Sovjetstyret efter andra världskriget.

Namnet kommer av att de som ville bekämpa Sovjetstyret var tvungna att fly till skogen och därifrån utkämpa ett gerillakrig där sabotage var den vanligaste metoden. Skogsbröderna byggde underjordiska bunkrar som gömställen och förråd och fick materiellt stöd av vissa västmakter. Sovjetstyret blev till slut en övermäktig fiende och i början på femtiotalet hade Sovjetunionen infiltrerat skogsbröderna. Flera av ”bröderna” gav upp när de lovats amnesti efter Stalins död i mars 1953. Sporadiska grupper fortsatte dock kampen i mindre skala fram till sextiotalet. Skogsbrödernas förluster under de ca tio år som striderna utkämpades uppgår till ca 50 000 ester, letter och litauer medan de sovjetiska förlusterna uppgår till mellan 1500 till 2000.

Litteraturtips: Andrew, Christopher: The KGB (1990).