Vaivara


Ca två mil väster om Narva i nordöstra Estland ligger det ett litet samhälle som heter Vaivara och här upprättade nazisterna i augusti 1943 ett transitläger för judar som evakuerats från de avvecklade gettona i Litauen och Lettland. Det fanns även ett mindre antal ryssar, holländare och ester i lägret. Vaivara och dess satellitläger stod först under Organisation Todts (civil och militär ingenjörsorganisation) kontroll men hamnade ganska snart under SS kontroll. Uppdraget att bygga lägret fick SS-Sturmbannführer Hans Aumeier som tidigare tjänstgjort i Auschwitz I som schutzhaftlagerführer. Aumeier blev sedermera även lägerkommendant för Vaivara. Vaivara hade ca tjugo satellitläger under sig där majoriteten av dessa låg i norra Estland.

Ca 20 000 judar anlände till Vaivara innan de skickades vidare till något satellitläger där de användes som slavarbetare för att gräva stridsvagnsdiken, bryta skiffer, bygga järnvägar, skogsarbete mm. Syftet med Vaivara och dess satellitläger var att förbereda och bygga försvarsanläggningar inför den väntade sovjetiska offensiven (offensiven inleddes i augusti 1944). Parallellt med transit lägret blev vaivara också ett koncentrationsläger där ca 1300 judar satt och utnyttjades som slavarbetare. Fångarna i Vaivara tvingades bo i undermåliga träbaracker, trångboddhett, brist på medicin, brist på sanitära faciliter, hårt klimat innebar att utbrott av tyfus ständigt var närvarande. Ett utbrott av tyfus innebar inte bara att värdefull arbetskraft gick förlorad, det kunde också resultera att utbrottet spred sig till SS personalen och närliggande byar.

SS genomförde regelbundna selektioner av fångar för att gallra ut de som drabbats av sjukdomar. Dels för att dessa fångar som drabbats av sjukdomar var oproduktiva och inte längre kunde slavarbeta. Dels för att smittade fångar riskerade att sprida sjukdomen till friska fångar. De fångar som selekterades ut mördades. I september 1944 närmade sig den sovjetiska Röda armén och SS började evakuera och riva lägret. Fångarna skickades iväg på s.k. dödsmarscher till andra läger västerut. Några via båt från Tallinn till koncentrationslägret Stutthof i Polen.

Nuvarande status: Raserat med monument (2011).

Läge: 59°22'06.49"N 27°45'38.07"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns ingenting kvar av lägret. Det som inte förstördes av nazisterna när de evakuerade lägret, förstördes av ryssarna när de kom fram. Eller så plundrades delar av lägret på allt av värde av lokalbefolkningen för användas i återbyggnaden av byarna runt omkrig det forna lägret.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).