Virolahti


Före det Finska vinterkriget (utbröt i november 1939) hade Finland byggt upp en försvarslinje (Mannerheimlinjen) som sträckte sig över det karelska näset som ett försvar mot en eventuell attack från Sovjetunionen. Finland förlorade Vinterkriget i mars 1940, och som ett resultat av freden hamnade denna försvarslinje i Sovjetunionen. Därför började finländarna byggandet av en ny försvarslinje längs den nya gränsen till Sovjetunionen. Denna linje kallades Salpa-linjen och ligger cirka 200 kilometer öster om Helsingfors och sträckte sig 1200 kilometer från södra till norra Finland. Men några strider kom aldrig att utkämpas vid Salpa-linjen eftersom finländarna slutit en fred med ryssarna i september 1944, innan striderna nådde Salpa-linjen. Detta avslutade det som har kallats för Fortsättningskriget som Finland utkämpade mot Sovjetunionen mellan 25 juni, 1941, och 19 september, 1944. Ett krig som syftade till att återta de territorier som förlorats till Sovjetunionen efter Vinterkriget. 

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2009).

Läge: 60°34' 23.82" N 27°35' 38.03" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Mannerheimlinjen ligger idag i Ryssland och det finns ruiner och annat lite överallt längs linjen. Även om det aldrig förekom några strider vid Salpalinjen är det intressant att vandra omkring bland bunkrarna och skyttegravarna. Förutom Virolahti finns det ett liknande museum vid Miehikkälä.

Litteraturtips: Trotter, R William: Finska vinterkriget 1939 – 40 (2010).