Virolahti


Före det finska vinterkriget hade Finland byggt upp en försvarslinje (Mannerheimlinjen) som gick tvärs över det Karelska näset som ett försvar mot Sovjetunionen. Efter freden i mars 1940 låg denna försvarslinje i Sovjetunionen och Finland påbörjade ett nytt bygge av en försvarslinje under vad som har kallats för mellanfreden (tiden mellan finska vinterkriget och fortsättningskriget). Linjen kallades för Salpalinjen och var en ca 120 mil försvarslinje som löpte från södra till norra Finland. Salpalinjen kom dock aldrig att användas under fortsättningskriget eftersom Finland kapitulerade innan striderna nått fram till linjen. Mannerheimlinjen ligger idag i Ryssland och det finns lämningar kvar utav den men det finns inget museum på plats. Däremot finns det museum bland kvarlämningarna av Salpalinjen som kan besökas. En utav dem ligger i Virolahti i sydöstra Finland, knappt tjugo mil öster om Helsingfors.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2009).

Läge: 60°34' 23.82" N 27°35' 38.03" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Även om det aldrig förekom några strider vid Salpalinjen är det intressant att vandra omkring bland de välbevarade försvarsställningarna.

Litteraturtips: Trotter, R William: Finska vinterkriget 1939 – 40 (2010).