Austerlitz station


I maj 1941 deporterades ca 3700 judar från stationen stationen Austerlitz i Paris till uppsamlingslägren Pithiviers och Beaune-La-Rolande. I juli 1942 deporterades ytterligare ca 7800 judar till samma läger. Judarna deporterades senare till Auschwitz.

Nuvarande status: Bevarad med minnestavla (2007).

Adress: Cour de l’Arrivée, 750 13 Paris.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Austerlitz.

Kommentar:

När SS övertog kontrollen av den franska polisen i den ockuperade delen av Frankrike på våren 1942 utnämnde Vichyregimens premiärminister, Pierre Laval, René Bousquet till polischef. Laval gav Bousquet mandat att fatta beslut i polisiära ärenden. Bousquet förhandlade fram med SS en autonomi för den franska polisen i utbyte mot att de samarbetade med den tyska ockupationsmakten. Ett samarbete som bl.a. innebar att de aktivt deltog i arresteringar och deporteringar av judar på fransk mark.

Litteraturtips: Weisberg, Richard H: Vichy Law and the Holocaust in France (1998).