Beaune-la-Rolande


Beaune-la-Rolande ligger ca 8 mil söder om Paris och där upprättade den franska militären 1939 ett krigsfångeläger. Ett krig mot Tyskland ansågs vara en realitet och för detta behövdes krigsfångeläger för de tyska krigsfångar som väntades. Men den snabba tyska erövringen av Frankrike på våren/sommaren 1940 innebar att lägret blev ett läger för franska krigsfångar istället. Dessa fångar kom sedermera att skickas vidare till Tyskland. Lägret bestod av 14 baracker som omgavs av vakttorn och taggtrådsstängsel. Lägret låg i det som blev Vichy Frankrike och stod under både fransk och tysk kontroll. Förutom Beaune-la-Rolande fanns även lägren Pithiviers och Jargeu inom Loiret distriktet där främst Pithiviers hade samma funktion som Beaune-la-Rolande.

I maj 1941 blev lägret ett uppsamlings- och transitläger för polska judar som sökt sin tillflykt till Frankrike. Sedermera fängslades även franska (och övriga) judar som arresterats vid razzior i Frankrike. Bl.a. deporterades i juli 1942 ca 7000 judar till Pithiviers och Beaune-la-Rolande från Vélodrome d`hiver, Paris. Dessa judar hade fängslats vid en omfattande razzia. Vid två deportationer under 1942 deporterades knappt ca 2000 judar från lägret till Auschwitz, antingen direkt eller via Drancy. Den 17 augusti deporterades ca 1500 barn, vars föräldrar redan deporterats, under tragiska omständigheter till Drancy. På order av SS-Hauptsturmführer Alois Brunner stängdes lägret i början på augusti 1943.

Nuvarande status: Raserat med monument (2014).

Adress: Rue de Déportés, 45340 Beaune-la-Rolande.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Förutom monument vid det forna lägerområdet finns det även en minnestavla vid stationen varifrån judarna deporterades. Stationen var 2014 nedlagd.

Litteraturtips: Weisberg, Richard H: Vichy Law and the Holocaust in France (1998).