Belmesnil


Ca två mil söder om Dieppe började tyskarna under 1943 att bygga en bas för uppskjutning av V1 raketer. Basen bestod av ett flertal bunkrar för bl.a. förvaring av raketer, monteringshall, bränsleförråd, verkstad, kommandoposter, vattenreservoar mm. Det huvudsakliga syftet med basen var att beskjuta London och södra England. Tanken var att detta skulle ingjuta skräck och fruktan hos den engelska befolkningen som på sikt skulle undergräva moralen och tvinga britterna till förhandlingar med tyskarna. Av detta blev det inget och V1 rakternas påverkan på kriget var mer eller mindre obefintlig. Basen upptäcktes i likhet med andra liknande baser av de allierade och den bombades frekvent utan att den någonsin kom att avfyra någon raket. Basen övergavs i juni 1944.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2017).

Läge: 49°46'29,84"N 1°02'37,48"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Tre s.k. skidbunkrar (form som en skida) finns bevarade, två utav dem finns ute på ett fält och en finns i en dunge och används som förråd/garage. Ytterligare två st. bunkrar finns bevarade. Har man inte vägarna förbi så finns det egentligen ingen anledning att besöka platsen.

Litteraturtips: Irons, Roy: Hitler´s Terror Weapons: The Price of Vengeance (2013).