Bourget station


Mellan juni 1942 och juni 1943 avgick 41 tågkonvojer med sammanlagt ca 40 000 judar från stationen Bourget i norra Paris. Majoriteten av transporterna gick till Östeuropa och då främst till Auschwitz. Judarna som deporterades kom från interneringslägret Drancy ca 2,5 kilometer sydöst om stationen. Stationen var dock inte tillräckligt isolerad från insyn vilket gjorde att tyskarna fr.o.m. juli 1943 flyttade deportationerna till den mer avskilda stationen Bobigny, drygt två kilometer söder om Bourget.

Nuvarande status: Bevarad med monument (2016).

Adress: 19 Avenue Francis de Pressensé, 93350 Le Bourget.

Att ta sig dit: Pendeltåg till stationen Le Bourget.

Kommentar:

Stationen existerar fortfarande och det stora antalet turister som dagligen passerar stationen mellan flygplatsen Charles de Gaulle (CDG) och Paris är antagligen omedvetna om dess historia.

Litteraturtips: Weisberg, Richard H: Vichy Law and the Holocaust in France (1998).