Bruneval


I början av 1942 kände britterna att de var i behov av att veta mer kring den senaste utvecklingen av tysk radarteknik. Bästa sättet att ta reda på detta var helt enkelt att erövra en befintlig radar. Därför föreslog chefen för de förenade operationerna, amiral Lord Mountbatten, en djärv kommandoräd mot radarstationen vid Bruneval, ca två mil norr om Le Havre i norra Frankrike. Räden kallades för operation Biting och utfördes av en nyligen uppsatt fallskärmsjägarbataljon under ledning av major J D Frost. Operationen började på natten den 27 februari 1942 då ca 120 fallskärmssoldater släpptes ner i närheten av radarstationen. De tyska försvararna överrumplades fullständigt och radarstationen erövrades efter en kort eldstrid. Tekniker demonterade viktiga delar utav radarn och när detta var klart begav sig kommandosoldaterna ner till stranden där båtar väntade för transport tillbaka till England. Förutom teknisk utrustning togs två stycken tyska radartekniker till fånga. De brittiska förlusterna uppgick till endast två stupade, sex skadade och sex som togs till fånga. De tyska förlusterna var endast marginellt större. Uppdraget blev en stor framgång.

Nuvarande status: Raserat med monument (2017).

Adress: Rue Roger Dumont, 76280 Saint-Jouin-Bruneval.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

En händelse som helt klart hamnat i skymundan av allt annat som hände i norra Frankrike och major Frost är ju betydligt mer känd för sin insats i Arnhem i september 1944. Men det är ett välskött memorial med både monument och information om operationen. Det ligger dessutom på en liten höjd med vacker utsikt. Själva platsen för radar stationen ligger en bit bort på en höjd som är svårt att nå. Det kan vara så att det även är privat mark där oberhörga ej har tillträde.

Litteraturtips: Millar, George: The Bruneval Raid: Flashpoint of the Radar War (1975).