Brunhilde


I början av 1944 började tyskarna planera ett tredje Führerhögkvarter (FHQ) på fransk ockuperad mark. De två tidigare var Wolfsschlucht II och III och detta tredje planerades knappt en mil nordväst om Thionville i östra Frankrike. Det uppkom antagligen till följd av att tyskarna inte kunde utesluta en allierad invasion vid Pas-De-Calais i nordöstra Frankrike. Högkvarteret fick namnet Brunhilde men även namnet Zigeuner förekommer. På platsen fanns redan tunnlar och luftvärn som tidigare varit en del utav den franska Maginot linjen. Det enda tyskarna behövde göra vara restaurera och anpassa befintliga tunnlar samt komplettera med träbaracker och två bunkrar ovan mark varav en s.k. Führerbunker. Denna utformning följde egentligen samma struktur som andra FHQ som byggdes runt om i det tyskkontrollerade Europa. Den relativa närheten till Metz, ca fyra mil söderut, bidrog också eftersom det där fanns flygfält och en järnvägstunnel som Hitlers specialtåg kunde stå skyddat. 

I samband med den allierade invasionen i Normandie den 6 juni 1944 påskyndades bygget av Brunhilde. Telekommunikationer drogs och utrymmen för bland annat OKH (det militära överkommandot) och Reichsführer-SS Heinrich Himmler snabbades på och planen var att Brunhilde skulle vara färdigställt senast i slutet på augusti. Hitler kom dock aldrig att resa till Brunhilde. Det enda FHQ på fransk mark han besökte var Wolfsschlucht II utanför Margival som han besökte den 17 juni för att diskutera det militära läget med fältmarskalkarna Rommel och Rundstedt. Den militära utvecklingen och de allierades totala luftherravälde gjorde både Wolfsschlucht II och Brunhilde olämpliga som permanenta FHQ. Framför allt var man orolig för bunkrarna inte skulle stå emot de största och kraftigaste bomberna. Bygget av Brunhilde fortsatte ändå fram t.o.m. september då det inte längre var aktuellt för Hitler att förlägga något högkvarter på fransk mark. I vilken utsträckning Hitler kände till Brunhilde är okänt. 

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2022).

Läge: 49°24' 09.27" N 06°03' 46.66" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Huvudbunkern (Hitlers bunker) ligger väl dold bland träd ca 600 meter från väg D58 och enklast är att parkera vid vägen och promenera till bunkern. Det kan faktiskt vara svårt att se bunkern bland alla träd och all grönska som omger den, trots dess storlek. Egentligen är det militärt område, men det var nog länge sedan någon brydde sig om de varningsskyltar som finns runt bunkern, än mindre någon som patrullerade på området. Bunkern omges av staket men det finns ett stort hål som man med enkelhet kan gå igenom. Bunkern i sig är välbevarad om än övergiven. Exakt vad den franska armén har använt bunkern till känner jag inte till. Det finns ytterligare någon eller några bunkrar i dess närhet.

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).