Cap Gris-Nez


Efter att tyskarna besegrat Frankrike 1940 började de upprätta ett flertal kustbatterier utmed den engelska kanalen. Detta för att de skulle utgöra ett hot mot brittisk sjötrafik men även som understöd till en eventuell tysk invasion av det engelska fastlandet. Ett sådant kustbatteri låg söder om Pas de Calais vid Cap Gris-Nez och bestod av fyra st. artilleribunkrar. De kanoner som installerades kunde med lätthet nå England som bara låg ca 35 kilometer bort. När en invasion inte längre var aktuell kom batteriet att bli en del utav den tyska Atlantvallen. Till minne av den i februari 1942 bortgångne Fritz Todt, chefen för Organisation Todt, kallades batteriet för batteri Todt.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2017).

Läge: 50°50'39" N 1°36'01"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

I en av bunkrarna finns det ett museum och de övriga är förvisso övergivna, men kan besökas oavsett tid på dygnet. Som alltid med bunkrar bör man vara försiktig vart man sätter ner fötterna och trots sin storlek är de (i alla fall två utav dem) inte nödvändigtvis lätta att upptäcka eftersom de göms bland tät vegetation.

Litteraturtips: Saunder, Anthony: Hitlers´s Atlantic Wall (2014).