Compiégne


Ur krigshistoriskt perspektiv är Compiégne känt för två händelser, dels var det i Glades skogen öster om Compiégne som Tyskland tvingades skriva under kapitulationen 18 november 1918. Dels var det på samma plats som Frankrike tvingades skriva under sin kapitulation för tyskarna den 22 juni 1940. För Tysklands del var undertecknandet av kapitulationen 1918 en nationell katastrof. Kapitulationen gav upphov till myten om att den tyska (kejserliga) armén hade fått en dolkstöt i ryggen av antinationalister och judar inom det egna landet. Det var inte bara för Hitler och nazisterna som kapitulationen var en skamfläck för Tyskland. En skamfläck som måste raderas ut för att återge Tyskland sin heder. När Hitler fick makten var ett av hans uttalade mål att radera ut skammen från Versaillesfördraget. Vid tyskarnas kapitulation 1918 hade den tyska delegationen mottagits i Marskalk Ferdinand Fochs järnvägsvagn. Den ställdes senare ut på ett museum i Paris men flyttades tillbaka till Gladesskogen 1927 och placerades i en museibyggnad intill den historiska platsen där kapitulationen ägde rum. Hela området blev till ett nationellt minnesmonument med ett flertal monument som hyllade Frankrikes seger över Tyskland.

När Frankrike begärde kapitulation ville Hitler förödmjuka fransmännen på samma sätt som han ansåg att tyskarna förödmjukats av fransmännen. Han lät därför hämta samma järnvägsvagn från museet i Paris och placera den på samma plats i Glades skogen där den stod när tyskarna kapitulerade. Hitler mottog själv den franska delegationen på samma plats som Marskalk Ferdinand Foch suttit på i järnvägsvagnen när han tog emot den tyska delegationen. På detta vis ansåg Hitler att han raderat ut Tysklands skamfläck. Hitler deltog inte i förhandlingarna utan satt bara tyst djupt försjunken i tankar. Han lät också förstöra de monument på platsen som hyllade Frankrikes seger med undantag av Marskalk Fochs staty. Det var inte av respekt för Foch som Hitler lät statyn stå kvar. Hitler tyckte att den gamle marskalken gott och väl kunde stå och titta ut över ett ödelagt område.

Den franska kapitulationen var Hitlers absolut största politiska framgång då utraderande av Versaillesfördraget varit något han eftersträvat sedan han var en obetydlig agitator i Münchens ölhallar i början på tjugotalet. Hans popularitet var också som störst vid denna tidpunkt för att därefter dala ner mot det slutliga ödet i bunkern. Ferdinand Fochs järnvägsvagn transporterades sedan till Berlin och ställdes ut i Lustgarten intill Berlins katedral där den blev ett museiföremål. På hösten 1944 när tyskarna retirerade på alla fronter flyttades vagnen till Thüringen där den gömdes undan. I mars 1945 kan vagnen ha förstörts vid ett bombanfall, men mer troligt är att den förstördes av tyskarna själva. Det senare för att förhindra att tyskarna än en gång skulle tvingas till att kapitulera i samma vagn.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2010).

Läge: 49°25'39.46"N 02°54'22.55"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget återskapades memorialet i Glades skogen och efter Tysklands återförening hittades delar av Ferdinand Fochs järnvägsvagn. Dessa överlämnades till Frankrike och finns nu på ett museum i Gladesskogen intill en exakt kopia av den ursprungliga vagnen. Platsen där järnvägsvagnen stod är markerad genom ett symboliskt järnvägsspår och alla de monument som tyskarna förstörde har återuppbyggts.

Litteraturtips: Kershaw, Ian: Hitler – En biografi (2008).